Dossier

Benadeeld in de zaak van de Proximus-decoders? Maak je kenbaar!

FAQ: alles over onze groepsvordering

Hier vind je de antwoorden terug op de vragen die je je stelt over de groepsvordering.

1. Waarom deze groepsvordering tegen Proximus?

Halfweg 2016 dwong Proximus zijn klanten die tussen 2008 en 2013 een V3-decoder hadden gekocht, een nieuw model te huren omdat hun oude decoder vanaf 31 januari 2017 geen toegang meer zou verlenen tot de diensten van Proximus TV.

De telecomoperator lanceerde daarom een “aanbod” om gedurende 12 maanden een gratis nieuw exemplaar te huren op voorwaarde dat de klant op het aanbod zou ingang voor 25 juni 2016 en dit terwijl de oude decoder nog perfect bruikbaar was tot 31 januari 2017.

Dit komt voor ons duidelijk neer op een gratis huur van 6 maanden en niet 12 maanden, een koopje dat er geen is waarmee consumenten belazerd worden.

Wij hebben Proximus herhaaldelijk geïnterpelleerd, maar aangezien we geen antwoord krijgen, hebben we een groepsvordering ingeleid tegen haar.

Het komt er niet alleen op aan om een vergoeding te krijgen voor het nadeel dat de consumenten hebben geleden, en om hun rechten te laten gelden, ook al is de financiële inzet beperkt, maar vooral om illegale maar winstgevende praktijken te ontmoedigen door ze te veroordelen tot schadevergoeding voor de gedupeerde consumenten.

2. Waarom heb je er belang bij om deel te nemen aan deze actie?

Wij menen dat het aanbod van Proximus “12 maanden gratis huur” van een nieuwe decoder misleidend is. Wij vragen € 116 per consument:

  • 56 euro (8 euro /decoder X 7 maanden) – 1 680 000 euro voor 30 000 consumenten.
  • 60 euro forfaitaire schadevergoeding op basis van de algemene voorwaarden van Proximus voor misbruik van recht. – 1 800 000 euro voor 30 000 consumenten.

Bovenop de individuele vergoeding

Hoe meer consumenten deelnemen aan de collectieve vordering, des te hoger is de schadevergoeding die de onderneming moet betalen en des te meer kan de groepsvordering zijn doel bereiken, namelijk ondernemingen ontmoedigen om gebruik te maken van dergelijke illegale praktijken.

Als gedupeerde consument is het dus zeer belangrijk dat je actie onderneemt. 

Over het principe

Er zijn maar weinig consumenten die een individuele procedure opstarten op het vlak van consumentenrecht want ze willen het juridische risico niet dragen gezien de lage financiële inzet voor hen (cf. “rational apathy”).

Omgekeerd zijn de winsten van een illegale praktijk vaak zeer groot voor de onderneming. De ondernemingen blijven dus doorgaan met die illegale praktijken, want ze hebben vastgesteld dat maar weinig consumenten naar het gerecht stappen en dat het hen veel meer oplevert dan de eventuele schadevergoeding die ze zouden moeten betalen.

De groepsvordering brengt de zaken terug in evenwicht.

3. Hoe ver staat het met de collectieve vordering tot schadevergoeding of “class action” van Test Aankoop tegen Proximus ?

Op 30 november 2016 hebben we een collectieve vordering tot schadevergoeding ingediend, gebaseerd op de schending door Proximus van verschillende bepalingen van het Wetboek van Economisch Recht en zijn contractuele verplichtingen.

In een eerste vonnis van 4 april 2017 heeft de rechter onze groepsvordering ontvankelijk verklaard, maar Proximus heeft beroep aangetekend tegen dit vonnis. 
Op 10 januari 2018 werd de ontvankelijkheid van onze groepsvordering bevestigd in beroep.

Het arrest in kwestie voorziet een „opt-in“-systeem voor de samenstelling van de groep gedupeerde consumenten, wat betekent dat alleen de personen die vóór 9 maart 2018 te kennen hebben gegeven dat ze willen deelnemen, kunnen worden vertegenwoordigd.

De rechters vragen bovendien dat Proximus „onmiddellijk“ een schrijven richt aan alle betrokken klanten met de relevante uittreksels van het vonnis.

4. Moet je je nadeel aantonen om te kunnen deelnemen aan de groepsvordering?

NEEN. In dit stadium moet je je nadeel niet kunnen bewijzen.

Indien je een brief hebt ontvangen van Proximus met de melding dat je je nadeel moet aantonen, dan hoeft je daar geen rekening mee te houden. Dat is verkeerde informatie.

De FOD Economie is ook van die mening.

Wij hebben de operator dus gevraagd om dit recht te zetten en een correcte brief te versturen naar de personen in kwestie.

Décodeur V3 Proximus
V3-decoder van Proximus