Dossier

Benadeeld in de zaak van de Proximus-decoders? Maak je kenbaar!

23 februari 2018
action collective décodeurs proximus

Was je eigenaar van een V3-decoder en heb je tussen 25 mei en 8 juni 2016 ingetekend op het “aanbod” van Proximus om een nieuwe decoder gratis te huren? Sluit je aan bij onze groepsvordering om een schadevergoeding te verkrijgen! Wij eisen van Proximus een vergoeding van € 116 per consument. 

Maak je kenbaar

Op 10 januari dit jaar heeft het Hof van Beroep te Brussel de ontvankelijkheid van onze groepsvordering bevestigd volgens het “opt-in”-principe.

Je moet dus expliciet te kennen geven dat je wilt deelnemen aan de groepsvordering indien je een vergoeding wilt bekomen.

 • Was je eigenaar van een V3-decoder?
 • Heb je tussen 25 mei en 8 juni 2016 ingetekend op het aanbod van Proximus om gedurende een jaar gratis een nieuwe decoder te kunnen huren? 

Als je op beide vragen ja kunt antwoorden, dan maak je automatisch deel uit van de gedupeerde consumenten en kunnen wij je vertegenwoordigen, op voorwaarde dat je je kenbaar maakt. In tegenstelling tot wat Proximus beweert, moet je geen andere bewijzen bezorgen.

Wat moet je doen als je een schadevergoeding wilt bekomen?

Stuur vóór 9 maart 2018 een brief naar volgend adres:

Burgerlijke Griffie van het hof van beroep te Brussel
Justitiepaleis
Poelaertplein
1000 Brussel

Die brief moet vermelden:

 • je contactgegevens (naam, voornaam + adres, telefoon, e-mail);
 • het rolnummer van het arrest van het Hof van beroep: 201/AR/721
 • de referte van de lopende procedure: Test Aankoop/Proximus.

Om je hierbij te helpen stellen wij een modelbrief ter beschikking:

Download de modelbrief

Vervang de grijze gedeelten tussen vierkante haken door je persoonlijke gegevens. Je verstuurt deze brief best aangetekend maar daar ben je niet toe verplicht.

Gevolgen

 • Je wordt lid van de groep;
 • De beslissing van de rechter kan niet betwist worden;
 • Als je al een individuele procedure had ingesteld tegen Proximus, dan wordt die nietig verklaard. 

Belangrijk

 • Je deelname aan de groep is gratis (behalve verzendkosten van de brieven). Voor, tijdens of na de procedure mag van jou geen enkele financiële bijdrage worden gevraagd. Enkel Test Aankoop en Proximus dragen het financiële risico van de procedure (proces- en advocaatkosten);
 • Je hoeft dus ook geen lid van Test Aankoop te zijn;
 • De beslissing van de rechter, met de modaliteiten en het bedrag van de schadeherstelvergoeding die eventueel aan elke consument zal worden toegekend, zal worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op de website van de FOD Economie;
 • Eens de groep gevormd is met de consumenten die zich kenbaar hebben gemaakt, gaat een onderhandelingsperiode in van 3 maand tussen wij en Proximus. Indien er een akkoord is gevonden dan zal de rechter deze geldig verklaren. Als er in die periode geen akkoord is bekomen dan zal de rechter dit geschil beslechten.
 • Als Proximus zijn klanten moet vergoeden, dan wijst de rechter een vereffenaar aan die zal zorgen voor de goede uitvoering ervan.