Nieuws

Hoog tijd voor een universele lader

15 januari 2020

Meer dan 10 jaar geleden verbonden onder andere Samsung, Apple en Nokia zich ertoe het aantal laders op de markt te verminderen. Sinds 2014 zijn er nog maar 3 verschillende laders waarbij vooral Apple koppig vasthoudt aan zijn eigen technologie. De Europese Commissie moet nu ingrijpen om naar een universele oplader te gaan.

Ondertussen praten we er al meer dan 10 jaar over: het "Memorandum of Understanding" uit 2009 waarin 10 grote fabrikanten, waaronder Samsung, Apple en Nokia, zich ertoe verbonden het aantal laders op de markt te verminderen. Op dat moment waren er meer dan 30 verschillende modellen op de markt verkrijgbaar.

In 2014 zijn de effecten van deze verbintenis duidelijk zichtbaar met nog maar 3 verschillende laders beschikbaar. De Commissie moedigt de industrie vervolgens aan om nog een stap verder te gaan en zich vrijwillig in te zetten voor één universele lader. Een verzoek waar jammer genoeg niet iedereen positief op antwoordt. 

Apple ligt dwars

Apple, met name, probeert  koste wat kost zijn eigen technologie op te leggen. En dus voorziet de Commissie het opnemen van een bepaling in de ‘Radio Equipment Directive’ die het mogelijk maakt een universele oplader op te leggen. Deze bepaling werd echter nooit gerealiseerd.

We wachten dan ook nog steeds op de resultaten van de studie naar de nood aan bindende maatregelen. Die moesten in het najaar van 2019 worden gepubliceerd. Meteen ook de reden waarom er vandaag nog steeds drie type laders in omloop zijn en er van een universele lader nog steeds geen sprake is.

De nood is hoog

De universele lader is echter wel een terechte en reële vraag van de consument:  het is namelijk veel eenvoudiger om je smartphone, laptop, tablet, eSpeaker, enzovoort op te laden met een en dezelfde lader.  Ook is het niet langer nodig om bij elke nieuwe aankoop van een elektronisch product een nieuwe lader te ontvangen.

Universele lader is beter voor milieu

Daarnaast heeft het naast elkaar bestaan van verschillende modellen laders ook een negatieve invloed op het milieu: sommige bronnen spreken zelfs van enkele tienduizenden tonnen elektronisch afval per jaar.

We ondersteunen al vele jaren het idee van één universele lader. Test Aankoop moedigt de Europese Commissie aan om zo snel mogelijk over te stappen van een vrijwillig naar een regelgevend kader.

Europese Commissie aan zet

Tijdens het plenaire debat van 13 januari in het Europees Parlement leek de Europese Commissie de grenzen van een zuiver vrijwillige aanpak te erkennen en stelde ze zich bereid over te gaan tot bindende maatregelen. We kunnen dit alleen maar toejuichen en zal dit dossier op de voet blijven volgen.

Community

Communicatie & multimedia

community

Gerelateerde discussies