Nieuws

Smartphoneverzekeringen zijn hun geld niet waard

30 augustus 2018
Smartphone verzekering

Onze smartphone is om verscheidene redenen een dierbaar bezit geworden. De prijs en herstellingskosten zijn bovendien vaak dermate hoog dat je misschien geneigd bent een verzekering te nemen om dat kostbare goed te beschermen. Dat is echter niet meteen de moeite waard. De tarieven zijn te hoog en de dekking te restrictief opdat je echt met een gerust gemoed zo’n verbintenis zou kunnen aangaan.

“Te duur in verhouding tot de gedekte risico's en de kwaliteit van de dekking.” Zo luidde de conclusie 5 jaar geleden, nadat we meer dan 20 verzekeringen voor smartphone onder de loep hadden genomen. Dat de sector er niet meteen wakker van lag, blijkt uit het jaarverslag voor 2016 van de Ombudsman voor Verzekeringen: “een eerder beperkte omvang van de waarborgen en volgens sommigen een lege doos”, zo stond in het verslag te lezen. 

Een analyse van de voornaamste huidige verzekeringen voor smartphones toont dat de situatie onveranderd is gebleven: een te beperkte dekking, te hoge premie en te gebrekkige informatie op het moment van het afsluiten van een contract.

Heb je een verzekering voor je smartphone en ondervond je al moeilijkheden bij een schadegeval, maak dan gebruik van onze klachtenbox.

Naar de klachtenbox


Te beperkte dekking

De aangeboden verzekeringen zitten vol uitzonderingen, met als gevolg dat je bij een concreet schadegeval niet eens zeker bent dat de verzekeraar zal tussenkomen.

Materiële schade is geregeld voer voor discussie. Is het scherm van je toestel bv. na een val gebarsten, dan wordt dat niet altijd vergoed, omdat de verzekeringsmaatschappij als voorwaarde kan stellen dat er geen tussenkomst is voor louter "cosmetische schade" – schade die geen invloed heeft op de goede werking van het toestel. Is er daarnaast ook maar enige vorm van nalatigheid mee gemoeid, dan maak je weinig kans. En sommige verzekeraars nemen dat begrip ruim: je toestel gebruiken of (per ongeluk) achterlaten in een vochtige ruimte (badkamer, wellness …), in de buurt van een bad, douche of balkon of meenemen op zee of een rivier, sluiten zij uit van de dekking bij een schadegeval wegens “nalatigheid”. 

Ook bij gevallen van diefstal kan de dekking enorm variëren en zijn er soms heel specifieke beperkende voorwaarden. Diefstal met geweld of braak valt doorgaans onder de dekking, maar werd je toestel ’s nachts uit je wagen gestolen, dan zullen de meeste verzekeraars niet tussenkomen.

Te hoge premie

De prijs van een verzekering hangt meestal samen met de aankoopprijs van het toestel. Een rekensom toont aan dat een “beperkt” maandelijks bedrag al snel een behoorlijke jaarpremie oplevert.

Een aantal voorbeelden:

  • Bij Media Markt betaal je in het geval van de meest uitgebreide verzekering Omnium+ voor een toestel van € 200 tot € 400 een bedrag van € 96 op jaarbasis. Voor smartphones van meer dan € 600 (bv. een iPhone 7), loopt de jaarlijkse premie op tot € 168.
  • Wie als klant van Orange een verzekering afsluit, betaalt voor de duurdere toestellen boven € 500 een som van € 144 per jaar, dat is eveneens het standaardtarief (ongeacht de aankoopprijs) bij Proximus en Cocoline.

In de meeste gevallen komt het erop neer dat de premie ongeveer 20 procent van de aankoopsom bedraagt. Dat is helemaal niet in verhouding tot de aankoopprijs van je toestel, zeker niet als je rekening houdt met de talrijke uitsluitingen die opgenomen worden in dit type verzekeringen. Ter vergelijking, het is alsof je een wagen van € 20 000 zou verzekeren voor € 4 000 per jaar.

Onvoldoende of vage informatie

Daarnaast is de informatie die je als consument krijgt op het moment van het afsluiten van een contract vaak onvolledig. Dit is problematisch omdat je op die manier een verzekering onderschrijft die (zo blijkt meestal achteraf) niet volledig aan je verwachtingen voldoet.

Ook de polissen zelf bleken overigens allesbehalve transparant en laten – o.a. omwille van onduidelijke of soms tegenstrijdige formuleringen – ruimte voor interpretatie, wat dan weer tot oeverloze discussies kan leiden over wat nu wel en wat niet onder de waarborg valt.

Dat er eerder dit jaar een wetsvoorstel goedgekeurd werd, die kennisvereisten oplegt aan iedereen die verzekeringsproducten aanbiedt, is in de praktijk een maat voor niets, aangezien de informatieplicht enkel geldt voor verzekeringen die meer dan € 200 kosten, en laat smartphoneverzekeringen daar nu meestal onder blijven.

Betere dekking en meer uitgebreide informatieplicht vereist

Gezien de huidige stand van zaken, pleiten we dan ook het volgende:

  1. De kwaliteit van de dekking moet omhoog. Smartphoneverzekeringen blijken niet alleen zeer duur maar zijn voor die prijs ook veel te beperkt. Deze polissen bevatten namelijk heel wat uitsluitingen en tal van bepalingen laten ruimte voor interpretatie.

  2. Vandaag zijn verkopers van smartphoneverzekeringen niet gebonden aan de algemene informatieplicht voor aanvullende verzekeringen. De overheid moet de informatieplicht uitbreiden naar (smartphone)verzekeringen goedkoper dan € 200.