Hoe wij testen

Hoe wij de dekking van mobiele netwerken testen

05 maart 2018

Met onze toepassing BeCover+ kan iedereen de snelheid en de kwaliteit van zijn mobiele 3G/4G-verbinding testen. Op die manier kunnen we ook onze barometer van de kwaliteit van het mobiele netwerk op het Belgische grondgebied bijwerken. Welke testen voert deze applicatie uit?

4 verschillende testen stellen ons in staat om de kwaliteit van het mobiele netwerk in België te evalueren.

Bestanden downloaden

De downloadtesten reproduceren het downloaden van een niet-comprimeerbaar bestand. Het bestand wordt opgeslagen en gedownload vanaf een testserver. De test loopt over een tijdsspanne van maximaal 10 seconden.

Doelstelling van deze test is in eerste instantie om na te gaan of het downloaden kon worden geïnitieerd (aanwezigheid van de netwerkverbinding, toegang tot de server niet mislukt, enzovoort) en niet werd onderbroken. Vervolgens bepalen we het debiet van de gegevensoverdracht, met andere woorden de verhouding tussen het gedownloade volume en de benodige tijd.

Bestanden uploaden

De uploadtest is gelijkaardig, maar dan in de andere richting: men uploadt een bestand op de testserver (zoals wanneer je foto‘s post op Facebook).

Internetnavigatie

De internetnavigatietest reproduceert de lancering van verschillende internetpagina‘s in de ingebouwde internetbrowser van BeCover+ en het al dan niet verkrijgen van de opgevraagde internetpagina. Zo worden de websites Google, YouTube, Wikipedia en Twitter gelanceerd.

De test meet de toegankelijkheid en de weergavetijd van de internetpagina binnen de opgelegde termijn. De cache van de browser wordt vóór de start van de test leeggemaakt.

YouTube streaming

De streamingtest reproduceert het gedrag voor het afspelen van een video die wordt gelanceerd vanaf de servers van YouTube volgens de gekozen afspeelkwaliteit. Streaming verschilt van downloaden, want de gegevens worden niet blijvend opgeslagen.

Dit levert 4 soorten informatie op waarmee indicatoren kunnen worden berekend:

  • de tijd voor het lanceren van de videobeelden (vanaf de http-request tot de start van het afspelen door de browser);
  • de tijd voor het laden van de video (vanaf de http-request totdat de video volledig in de cache is gezet);
  • het aantal bufferingen/vertragingen van de sequentie;
  • de totale wachttijd gedurende de sequentie (in seconden).

De score van de volledige test en de weging

De score van de volledige test wil een afspiegeling zijn van de ervaring van de gebruiker gedurende het hele parcours (snelheid en kwaliteit van de service). Mislukkingen worden zwaar bestraft.

De score stemt overeen met het (gewogen, betrouwbaar gemaakte) gemiddelde van alle scores van de testen. De berekening is dus individueel voor elke test: het gaat om de correlatie van de "bruto" prestatie van de debieten en de toegepaste kwaliteit.

Concreet berekenen we de bruto prestatiewaarde van het downloaddebiet dat voor 66,6 % telt, en van het uploaddebiet dat voor 33,3 % telt (in kbps, meting van de snelheid van gegevensoverdracht).

Deze waarde wordt gewogen door de kwaliteitswaarde:

  • het gemiddelde van de percentages tijd buiten het laden tijdens het internetbrowsen (en dat voor 50 % telt. "mislukt" en "time-out" tellen voor 0 %).
  • de tijd besteed aan het effectief afspelen van de YouTube-video ten opzichte van de totale tijd van de video (en die voor 50 % telt. "mislukt" en "time-out" tellen voor 0 %).