Dossier

Van operator veranderen

21 januari 2014
van operator veranderen

21 januari 2014

Ik wil van telecomoperator veranderen. Riskeer ik een schadevergoeding te moeten betalen?

Elk telecomabonnement kan zonder schadevergoeding worden opgezegd. Het ene meteen, het andere mits u een minimum aan geduld aan de dag legt, namelijk gewoon wachten tot de eerste zes maanden voorbij zijn.

U kunt uw abonnement zonder schadevergoeding opzeggen

Sinds de nieuwe telecomwet in 2012 van kracht is geworden, kunt u elk telecomabonnement (gsm, vaste telefoon, internet, televisie) opzeggen wanneer u wilt. Uw oude operator zal daarbij nog slechts zelden een verbrekingsvergoeding kunnen eisen. U riskeert meer bepaald nooit kosten:

  • met een contract van onbepaalde duur;
  • met een contract voor een vaste termijn als u de eerste zes maanden afwacht, ongeacht voor hoelang u bij de aanvang had getekend.

Wanneer riskeert u wel een schadevergoeding?

Uw operator mag bij uw opzegging alleen een schadevergoeding in rekening brengen als u een contract voor een vaste termijn had gesloten én u dat opzegt nog vóór de eerste zes maanden zijn verstreken.
Het is hoe dan ook gedaan met de exorbitante verbrekingsvergoedingen van vroeger. U zult op dat ogenblik immers alleen het volgende moeten betalen:

  • hooguit het abonnementsgeld dat u normaliter nog verschuldigd was voor de tijd die u nog rest tot die zes maanden voorbij zijn;
  • plus eventueel een bijkomende schadevergoeding als u bij de ondertekening van dat contract een product gratis of heel goedkoop hebt gekregen (gsm, tablet, decoder …). Dan mag hij meer bepaald ook de restwaarde van dat product aanrekenen, volgens de tabel die uw operator u bij de aanvang heeft bezorgd.

Hoe moet u opzeggen?

U moet het abonnement schriftelijk opzeggen. Kies liefst voor een manier waarmee u een bewijs in handen houdt: aangetekende brief, fax, mail. En bewaar dat bewijs het best gedurende vijf jaar, dus tot de verjaring is ingetreden voor dergelijke facturen.
U hoeft geen opzeggingstermijn na te leven en moet evenmin een reden opgeven.
Het contract moet worden verbroken op het tijdstip dat u in uw opzegging zelf hebt aangegeven. Uw operator moet technisch alles in het werk stellen om de dienstverlening zo snel mogelijk te beëindigen.

Vaste telefoon of gsm: wat met uw oud nummer?

Er is geen enkel probleem om het oude nummer van uw vaste telefoon of gsm te behouden als u dat wenst. Geef dat gewoon zo door bij de aanvraag bij de nieuwe operator.