Persbericht

Gamers krijgen levenslange garantie op Nintendo Joy-Con controllers bij driftprobleem

04 april 2023

De Europese commissie, het Japanse gamingbedrijf Nintendo en de Europese en nationale consumentenorganisaties communiceren vandaag over het akkoord dat werd bereikt over het Joy-Con driftprobleem. Na lange onderhandelingen willigt het bedrijf de eis voor een structurele oplossing van de driftende controllers in door een levenslange garantie met gratis herstel aan te bieden.

Al snel nadat de Nintendo Switch-console in maart 2017 op de markt kwam, signaleerden heel wat gamers dat het toestel onbruikbaar werd door defecte controllers. De gebrekkige controllers, genaamd Joy-Cons, zorgen ervoor dat de figuren op het scherm een eigen leven beginnen leiden en bewegen zonder dat de gamer de joystick aanraakt. Op het internet is dit fenomeen onder gamers gekend als “Joy-Con Drift”. Een oproep door Testaankoop richting Belgische gamers leverde meer dan 1200 meldingen op.  

Europese tegenwind

Onder druk van een collectieve rechtsvordering in de Verenigde Staten beloofde Nintendo de Amerikaanse consument reeds in 2018 gratis herstel. In Europa werd herstel of vervanging binnen garantie echter vaak geweigerd, wat gamers ertoe dwong om nieuwe controllers te kopen. Onder druk van Testaankoop en acht andere consumentenorganisaties uit Frankrijk, Nederland, Portugal, Italië, Noorwegen, Slovakije, Slovenië en Griekenland ging BEUC, de Europese organisatie van consumentenverenigingen, over tot een formele klacht bij het Consumer Protection Cooperation Network. Dit netwerk besliste begin 2021 om een formeel onderzoek in te stellen.

Wat is er besloten?

Nintendo ging in op de eisen van het Consumer Protection Cooperation Network om gratis herstel aan te bieden. Defecte controllers met het driftprobleem kunnen voortaan levenslang gratis gerepareerd worden. Er is zelfs geen aankoopbewijs nodig om gebruik te kunnen maken van de garantie. De drempels om over te gaan tot reparatie worden dus significant verlaagd.

Haal die oude controller uit de kast

Eigenaars van defecte controllers met het Joy-Con driftprobleem kunnen die meteen binnenbrengen voor herstel. Controllers die tweedehands aangekocht werden, gekregen zijn als cadeau of nog ergens defect in een schuif liggen kunnen dus gerepareerd worden.  De garantie geldt onmiddellijk en gamers kunnen ze claimen door Nintendo online te contacteren. Testaankoop blijft waakzaam en zal ook het hersteltraject blijven opvolgen. Nintendo moet een vlot herstel van een driftende Joy-Con voorzien binnen een correcte tijdsspanne.

Game over voor vervroegde veroudering

Testaankoop strijdt al sinds 2016 tegen elektronica die het te snel laat afweten via haar platform terapkapot.be. Deze website is ondertussen uitgegroeid tot een referentie op het vlak van vervroegde veroudering en heeft ertoe bijgedragen om het driftprobleem te detecteren en in kaart te brengen. Deze overwinning voor de Europese gamers is een prachtig resultaat. Als consumentenorganisatie wil Testaankoop blijvend ijveren voor duurzamere producten die makkelijker te herstellen zijn en een zo klein mogelijk impact hebben op het milieu. De consumentenorganisatie roept gamers op om problemen met producten te blijven melden via het platform om vervroegde veroudering een halt toe te roepen.