Nieuws

Eerste stappen gezet naar Europese dronewetgeving

10 juli 2017
drone

Wie met een drone wil vliegen is onderhevig aan allerlei regels die bovendien verschillen van land tot land. In de toekomst komt hier verandering in: de Europese Commissie wil tegen 2019 de eerste Europese regels voor dronegebruik klaar hebben.

Tot op vandaag is de dronewetgeving een nationale aangelegenheid en gelden er bv. in België andere regels dan in Frankrijk. Daar wil de Europese Commissie komaf mee maken door een overkoepelende dronewetgeving uit te werken. De regels zullen ook betrekking hebben op recreatief dronegebruik, waarvan volgens de Commissie “de wereldwijde markt tegen 2020 zal toenemen met 30 %”.

Elektronische registratie en identificatie

De uniforme reglementering geldt voor de zogenaamde “U-Space”, het luchtruim tot 150 m, en zal in verschillende fasen uitgerold worden. De eerste fase is voorzien voor 2019 en bestaat o.a. uit:

  • nieuwe regels rond de registratie van drones: bv. een verplichte elektronische registratie voor drones boven 250 gram
  • het invoeren van elektronische identificatie: moet autoriteiten toelaten om drones te identificeren en eventueel te linken met reeds beschikbare informatie in hun systeem
  • meer systematisch gebruik van “geofencing”, waarmee softwarematig verhinderd wordt dat een drone binnen een (eventueel tijdelijk) verboden zone vliegt

In latere fasen is het de bedoeling om meer complexe drone-operaties in dichtbevolkte gebieden mogelijk te maken en de integratie van drones in het bestaande luchtvaartsysteem te optimaliseren.

Vlieg veilig met je drone

Ben je in het bezit van een drone van minder dan 1 kg en wil je er deze zomer wat recreatief mee rondvliegen, zorg dan dat je op de hoogte bent van de huidig geldende regels voor het privégebruik van drones. De FOD Mobiliteit vatte de aanbevelingen samen in deze video:
Meer informatie over de verschillende klassen drones en de huidige wetgeving vind je in onze koopgids.