Nieuws

Downloaden: geen Hadopi-wet op z’n Belgisch

07 juni 2011

Het feit dat er een werk is gedownload op uw pc, geeft nog niet het recht om u te bewaken op het internet.

Het debat omtrent een Belgische versie van de Hadopi-wet, een strenge Franse wet die het illegaal downloaden aan banden moet leggen, in de Commissie voor Financiën en voor Economische Aangelegenheden (COMFINECO) van de Senaat gaat in de richting van minder repressie voor de internetgebruiker dan de Franse versie.

 

‘Gradueel antwoord’

Een van de huidige wetsontwerpen, ingediend door de MR, neigde immers naar de invoering van een systeem van gradueel antwoord om de gebruiker die zich schuldig maakt aan een inbreuk op de wet te bestraffen. Dit antwoord zou in drie stappen verlopen: een waarschuwing, een boete en vervolgens de aanhangigmaking door een magistraat, die zou kunnen beslissen om de breedbandinternetverbinding van de internetgebruiker te laten afsluiten. De controle zou worden uitgevoerd door beëdigde ambtenaren van de FOD Economie.

 

Repressief en inbreuk op het privéleven

Deze oplossing van een sanctiewet leek ons repressief en intrusief. Ze is bedoeld om het gedrag van de internetgebruikers te bewaken, met inbreuk op hun privéleven, naar het model van de Franse wet die ons niet de beste oplossing lijkt.

Het systeem van het graduele antwoord heeft immers als doel om de houder van het internetadres waarop werd gedownload, te zoeken en te straffen. Dat komt neer op een vermoeden van toerekening van een illegale daad op een repressieve manier.

Het systeem schuift dan ook de schuld in de schoenen van de abonnee die niet had kunnen verhinderen dat het aan zijn lijn gekoppelde IP-adres op peer-to-peernetwerken staat en niet in die van degene die effectief illegaal downloadt.

 

IP-adres eenvoudig te wijzigen

Maar een IP-adres wijzigen of dat van een derde inpalmen, is tegenwoordig iets wat velen kunnen, en om het even wie kan downloaden met een draadloze verbinding. Informaticagenieën kunnen dus mechanismen inzetten om hun IP-adres te maskeren, of illegale activiteiten toewijzen aan totaal iemand anders. Niets garandeert dus dat de dader van de inbreuk via het IP-adres kan worden geïdentificeerd.

 

Voorstel ingetrokken

Gelukkig heeft ons standpunt de overhand genomen. De MR heeft uiteindelijk, tot onze tevredenheid, aangekondigd dat ze het systeem van ‘gradueel antwoord’ zouden schrappen. Dit is echter nog maar het begin van het debat en Test-Aankoop is van plan om erop te blijven wegen, om zo een evenwichtig systeem te vinden waarin de internetgebruiker kan genieten van een gediversifieerd en hoogwaardig cultureel aanbod, maar waarin de auteurs ook eerlijk vergoed worden.