Dossier

Weg met alle rommel in Windows 10

22 februari 2021

Het besturingssysteem van Microsoft bevat allerlei voorgeïnstalleerde software en diensten die je misschien niet nodig hebt. Als je vertrouwd bent met Windows 10 en op zoek bent naar een kant-en-klare oplossing tegen deze "bloatware", dan hebben we een script voor je voorbereid.

Kant-en-klare de-installatie

Microsoft en de computerfabrikanten brengen hun producten op de markt met verschillende standaard geïnstalleerde programma’s die niet allemaal even nuttig zijn. Zoals we uitleggen in Test Connect 33 zijn er verschillende manieren om van deze "bloatware" af te komen.

Wij bieden hier een kant-en-klare oplossing in de vorm van een script, een reeks commando's die door de computer moet worden uitgevoerd en die je gewoon in de PowerShell-opdrachtregelinterface plakt. Dit script is gericht op een veertigtal toepassingen die op veel pc's zijn voorgeïnstalleerd en die volgens ons nutteloos zijn.

Controleer de volledige lijst voordat je begint. Niet alle opgesomde programma's staan misschien op je pc, maar is dat wel het geval, dan worden ze verwijderd. Ben je het eens met onze selectie, dan volg je de volgende stappen: 

1. Klik hieronder op Script, selecteer dan alle tekens en druk op Ctrl + C op je toetsenbord.

Script

If (!([Security.Principal.WindowsPrincipal][Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()).IsInRole(

[Security.Principal.WindowsBuiltInRole]"Administrator")) {
Start-Process powershell.exe "-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File `"$PSCommandPath`" $PSCommandArgs" -WorkingDirectory $pwd -Verb RunAs
Exit
}

Write-Host "Creating Restore Point incase something bad happens"
Enable-ComputerRestore -Drive "C:\"
Checkpoint-Computer -Description "RestorePoint1" -RestorePointType "MODIFY_SETTINGS"

$Bloatware = @(

#Unnecessary Windows 10 AppX Apps
"Microsoft.3DBuilder"
"Microsoft.AppConnector"
"Microsoft.BingFinance"
"Microsoft.BingNews"
"Microsoft.BingSports"
"Microsoft.BingTranslator"
"Microsoft.BingWeather"
"Microsoft.Microsoft3DViewer"
"Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection"
"Microsoft.NetworkSpeedTest"
"Microsoft.News"
"Microsoft.Office.Lens"
"Microsoft.Office.Sway"
"Microsoft.OneConnect"
"Microsoft.Print3D"
"Microsoft.SkypeApp"
"Microsoft.StorePurchaseApp"
"Microsoft.Wallet"
"Microsoft.Whiteboard"
"Microsoft.WindowsAlarms"
"Microsoft.WindowsFeedbackHub"
"Microsoft.WindowsSoundRecorder"
"Microsoft.ZuneMusic"
"Microsoft.ZuneVideo"

#Sponsored Windows 10 AppX Apps
#Add sponsored/featured apps to remove in the "*AppName*" format
"*EclipseManager*"
"*ActiproSoftwareLLC*"
"*AdobeSystemsIncorporated.AdobePhotoshopExpress*"
"*Duolingo-LearnLanguagesforFree*"
"*PandoraMediaInc*"
"*CandyCrush*"
"*BubbleWitch3Saga*"
"*Wunderlist*"
"*Flipboard*"
"*Twitter*"
"*Facebook*"
"*Royal Revolt*"
"*Sway*"
"*Speed Test*"
"*Dolby*"
"*Viber*"
"*ACGMediaPlayer*"
"*Netflix*"
"*OneCalendar*"
"*LinkedInforWindows*"
"*HiddenCityMysteryofShadows*"
"*Hulu*"
"*HiddenCity*"
"*AdobePhotoshopExpress*"

)
foreach ($Bloat in $Bloatware) {
Get-AppxPackage -Name $Bloat| Remove-AppxPackage
Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object DisplayName -like $Bloat | Remove-AppxProvisionedPackage -Online
Write-Host "Trying to remove $Bloat."
}

2. Klik in Windows met de rechtermuisknop op Start  en kies Windows PowerShell (admin).

3. Er opent een venster. Druk nu op de toetsen Ctrl + V op je toetsenbord om het gekopieerde script uit stap 1 te plakken en druk op Enter.

4. Het verwijderproces begint automatisch. In een mum van tijd ben je van veel bloatware af.