Vragen ?
Test-Aankoop staat u graag bij voor:
- vragen & klachten
- juridisch & medisch advies


Nog geen lid ?
Bel ons vrijblijvend met de code "advies" op het nummer 02 542 32 00
en ontdek de voordelen van ons lidmaatschap.

De Test-Aankoop wereld:
Nieuws

Petitie betaalbare geneesmiddelen overhandigd aan minister De Block

31 augustus 2017
Petitie betaalbare geneesmiddelen overhandigd aan minister De Block

De prijzen die farmaceutische firma’s vragen voor hun geneesmiddelen zijn onbetaalbaar geworden. Samen met andere organisaties eisen wij maatregelen om de spiraal van stijgende prijzen te doorbreken. Op 30 augustus hebben wij de 43 000 handtekeningen van onze petitie voor solidaire gezondheidszorg overhandigd aan minister van Volksgezondheid De Block.

Concrete eisen

Op korte termijn is er dringend nood aan meer transparantie, samenwerking en een gezonde competitie. Op langere termijn willen wij evolueren naar een volledig ander model.

Meer transparantie en samenwerking

  • De farmaceutische industrie moet transparant zijn over de kosten die aan de basis liggen van de vraagprijzen van hun geneesmiddelen, zoals over de reële kost voor onderzoek en ontwikkeling voor elk geneesmiddel. In dit overzicht van onderzoekskosten moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de investeringen die gebeurd zijn met publieke middelen, en deze met private middelen. Deze informatie moet helpen om een faire prijs af te spreken.
  • Er is meer samenwerking nodig tussen de Europese lidstaten om de waarde te beoordelen van een nieuw geneesmiddel. Deze evaluatie moet rekening houden met verschillende factoren zoals de ernst van de aandoening, de beschikbaarheid van alternatieven, de winst in overleving en/of levenskwaliteit, het innovatief gehalte, de kosten die de ziekte genereert enz.
  • De Europese lidstaten moeten hun krachten bundelen om prijzen te onderhandelen met de farmaceutische firma’s. Er is dan geen nood meer aan geheimhouding van kortingen op de officiële prijzen, zoals vandaag de dag nog het geval is.
  • De farmaceutische industrie moet alle relevante klinische gegevens over hun geneesmiddelen bezorgen aan de instanties die beslissingen nemen over prijzen en terugbetaling. Zo kunnen overheden het veiligste, meest werkzame en kosteffectieve geneesmiddel beschikbaar stellen.

Meer competitie

Er moet een beleid komen dat concurrentie optimaliseert in de geneesmiddelenmarkt: 

  • stimuleren van de markttoegang en het voorschrijven generische en biosimilaire geneesmiddelen aanmoedigen;
  • scherp toezien op mogelijke anticoncurrentiële afspraken tussen firma’s;
  • openbare aanbestedingen voor geneesmiddelen met een gelijkaardig werkingsmechanisme en resultaat organiseren.

Een ander model op lange termijn

Het huidige systeem, waarbij farmaceutische firma’s een patent en dus het monopolie verwerven op de producten die ze ontwikkelen, werkt niet. De extra stimulansen die firma’s kunnen krijgen, zoals de aanvullende beschermingscertificaten en marktexclusiviteit, verergeren het probleem.

Er moet dus werk worden gemaakt van een nieuw medisch onderzoeks- en ontwikkelingsmodel voor geneesmiddelen met drie centrale kernpunten:
  • ontwikkeling van geneesmiddelen en investeringen in functie van de noden van onze volksgezondheid;
  • geneesmiddelen met een meerwaarde voor de patiënt;
  • betaalbare prijzen.


?

Hulp nodig?

Bel ons op dit nummer

 02 542 33 94

ma-vr 9-12.30 u. | 13-17 u. (vr tot 16 u.)