Persbericht

Oplichting: Nee… zilverwater beschermt niet tegen het coronavirus

12 mei 2020

Test Aankoop gaat onverminderd door met het opsporen en aan de kaak stellen van valse verklaringen die circuleren op websites en online winkels die surfen op de angst die leeft onder de bevolking voor Covid-19 en hen aanzet om producten te kopen waarvan de effectiviteit helemaal niet is bewezen. Het Covid19-virus is nieuw, en tot op heden is er, ondanks massaal onderzoek, nog geen enkel geneesmiddel effectief gebleken.

Toch maken verschillende websites misbruik van het coronavirus en de huidige gezondheidscrisis om zilverwater te promoten als een zeer effectief antibioticum en antiviraal middel. Een woord van advies… blijf ervan weg!  Geen enkele studie toont aan dat het innemen van dit dure goedje je ook maar enigszins beschermt.  Neem je het in, dan loop je zelfs het risico om bijwerkingen te ervaren, zoals zilververgiftiging, en de huid kan grijsblauw kleuren. Dit is des te alarmerender omdat dit product, dat noch een geneesmiddel, noch een erkend voedingssupplement is, aan vrijwel geen enkele kwaliteitscontrole is onderworpen.

Test Aankoop schrijft de FOD Volksgezondheid en het FAGG aan om opheldering te vragen over het statuut van deze producten en om de praktijken van bijna 10 webwinkels die werden opgespoord aan de kaak te stellen, zodat deze gewetenloze verkopers ernstig worden beteugeld.

Voor meer informatie kan u terecht op onze  website.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.