Voeding en gezondheid onder de loep van logo TA
Nieuws

Zelfgemaakte mondmaskers niet voor ziekenhuizen en labo's

19 maart 2020

Op de website maakjemondmasker.be staat een patroon en werkwijze om zelf mondmaskers te maken. Een goed initiatief, maar laat het duidelijk zijn dat zulke zelfgemaakte mondmaskers alleen nuttig zijn voor zieke personen en hun verzorgers thuis, om de kans op besmetting te verkleinen.

In deze crisistijden willen velen graag hun steentje bijdragen en helpen waar mogelijk. Zelf mondmaskers maken is een van de mogelijkheden. Op de website maakjemondmasker.be wordt uitgelegd hoe je zelf mondmaskers kunt maken, goedgekeurd door de FOD Volksgezondheid. Een hartverwarmend initiatief, maar toch vinden wij dat de website duidelijker kan. Zulke mondmaskers zijn immers beperkt nuttig.

Chirurgische versus respiratoire maskers

De maskers die je zelf kunt maken, zijn chirurgische maskers. Die beschermen je niet tegen besmetting met het virus. Ze zijn enkel nuttig voor patiënten die (vermoedelijk) besmet zijn en hun verzorgers thuis, om het risico op besmetting door de druppels die worden verspreid bij het hoesten, niezen en praten te verkleinen. Ook goede handhygiëne blijft van levensbelang.

Zulke maskers zijn dus niet bedoeld voor personeel in ziekenhuizen en laboratoria: zij dragen best respiratoire maskers. Die hebben een filter en beschermen wél tegen een besmetting met het virus. 

Meer over mondmaskers

Maskers doneren

De oproep op de website om de zelfgemaakte mondmaskers te doneren, met de slogan “Laat onze zorgverleners niet stikken”, kan daarom tot verwarring leiden. Het is zeker zinvol om je zelfgemaakte maskers te doneren, maar niet voor zorgpersoneel in ziekenhuizen en labo's. Wél voor zieke personen die in thuisisolatie zitten en hun verzorgers.

Zelf maskers maken zal het dreigend tekort aan respiratoire maskers voor gezondheidswerkers dus niet oplossen. Personen of bedrijven die zulke maskers toch nog in hun bezit hebben (met de code FFP2, FFP3 of N95) worden opgeroepen deze maskers af te geven aan het onthaal van een ziekenhuis in de buurt, en zo ter beschikking te stellen van de gezondheidswerkers die deze écht nodig hebben. 

Naar ons coronadossier

User name

Deelnemen aan de discussie

Neem deel aan dit gesprek door je vraag of commentaar in onze community  Voeding & gezondheid te stellen

 1 reacties

User name
PRESENT BRIGITTA
28/03/2020

Als bedrijven die niet cruciaal zijn openblijven dan gaat de verspreiding van covid19gewoon verder gaan. Er zijn altijd mensen die de regels niet te nauw nemen en ook ziek komen werken.. En mensen verraden elkaar niet door loyaliteit en angst voor represailles. Ge moet wel In U kot blijven maar mag wel gaan werken, je kan toch ook bij elkaar komen en de veiligheidsnormen respecteren? Ik respecteer alle normen maar loop een enorm risi o op het werk en ben bang dat ik besmet zal worden en het overdragen naar mijn schoonmoeder van 86, mijn kleinkind dat suiker heeft mijzelf (57jaar)en mijn man die al drie keer een zware longontsteking gehad heeft.
Dat moest me toch even van het hart!
Grjs