Antwoord van expert

Hebben de coronavaccins ons vatbaarder gemaakt voor andere infecties?

03 mei 2022

Ook vaker ziek sinds je gevaccineerd bent tegen covid-19? Dat heeft niets te maken met je vaccinatie, wél met de coronamaatregelen.

De laatste maanden zijn de luchtweginfecties weer fel in opmars. Iedereen kent wel iemand met symptomen die op griep, een verkoudheid of zelfs covid-19 kunnen wijzen. Sommige mensen krijgen daardoor de indruk dat de coronavaccins ons vatbaarder hebben gemaakt voor zulke infecties. Niets is minder waar. 

Allergie, griep, verkoudheid of covid?

Meer contacten, meer zieken

Onze schijnbaar verminderde weerstand is rechtstreeks te linken aan de coronamaatregelen die de afgelopen twee jaar van toepassing waren. Door mondmaskers te dragen, afstand te houden, te ventileren, de handen te wassen en onze contacten te beperken, hielden we niet alleen het coronavirus, maar ook andere ziekteverwekkers op afstand.

Nu die maatregelen grotendeels zijn weggevallen en het leven terug zijn normale ritme oppikt, is het logisch dat we opnieuw meer risico lopen om in aanraking te komen met ziekteverwekkers en ziek te worden.

Immuunsysteem werkt even goed als voordien

Er is geen enkel bewijs dat coronavaccins ons immuunsysteem verzwakken. Integendeel, ons immuunsysteem is nog even goed in staat om virussen en bacteriën buiten te houden als vroeger. Bovendien is het dankzij de vaccins ook beter in staat om zich te verdedigen tegen het coronavirus.

We weten nu echter wel dat de maatregelen hun werk doen. Ben je ziek, hou dan afstand, rust en respecteer de handhygiëne, zodat je geen andere personen besmet.