Persbericht

8 op de 10 consumenten wil papieren bijsluiter bij geneesmiddel behouden, blijkt uit enquête van Testaankoop

06 december 2022
Woman reads medication leaflet

Hoewel farmabedrijven volledig op digitale bijsluiters zouden willen overschakelen, kiest slechts 10% van de consumenten voor deze vorm van drager wanneer ze medicatie moeten innemen, dat blijkt uit een peiling van consumentenorganisatie Testaankoop bij 1400 landgenoten.  Acht op de tien verkiest expliciet om een papieren bijsluiter te houden. Het gebruik van QR-codes blijkt bij de Belgische consument in het algemeen vrij pover te zijn: nauwelijks de helft van de consumenten blijkt immers al ooit een QR-code gebruikt te hebben.

Weg met papier?

De farma-industrie lobbyt ijverig om de papieren bijsluiter te vervangen door een QR-code op de verpakking, waarmee je de digitale versie op je smartphone kunt raadplegen. De Europese Commissie herziet binnenkort de wetgeving over geneesmiddelen en overweegt in dit verhaal mee te gaan. Testaankoop vindt dit een kwalijke evolutie: “Wie niet digitaal geletterd is, valt zo immers uit de boot en heeft geen toegang meer tot levensnoodzakelijke info“, klinkt het. Bovendien is de consument zelf geen vragende partij voor een elektronische versie, zo blijkt uit de bevraging van de verbruikersunie bij een representatieve steekproef bij 1400 Belgen. Maar liefst acht op de tien bevraagden, vindt dat een papieren bijsluiter niet mag vervangen worden door een QR-code omdat het oudere mensen in onze samenleving zou benadelen. Patiënten blijken vooral vast te houden aan een papieren drager omdat ze dit gewoon zijn en omdat deze makkelijk toegankelijk is.

Aanvulling, geen vervanging

Papieren bijsluiters vervangen door een QR-code zou Big Pharma veel geld besparen maar kennelijk is de consument er niet klaar voor, zegt Testaankoop. 81% van de bevraagden is de mening toegedaan, dat als er gewerkt wordt met een QR-code, een papieren alternatief ook beschikbaar zou moeten zijn in de verpakking van het medicijn. De helft van de bevraagden wijst er overigens op nog nooit een QR-code gebruikt te hebben.

Bijsluiter is belangrijk instrument

Bijsluiters worden wel degelijk vaak geraadpleegd, zo blijkt uit de enquête: de helft van de bevraagden doet dit oppervlakkig, meer dan een kwart leest hem zelfs aandachtig door. Wanneer het gaat om zelfmedicatie, zonder inmenging van een arts, stijgt dit aandeel nog. Patiënten blijken daarbij vooral geïnteresseerd in de indicaties (waarvoor het middel wordt gebruikt) en de mogelijke bijwerkingen van de medicatie. Tegelijkertijd zijn de ergernissen over bijsluiters in hun huidige vorm welbekend: zeven op de tien respondenten vinden dat bijsluiters simpelere woorden moeten gebruiken, evenveel mensen vinden het lettertype te klein. 

Testaankoop vraagt dan ook dat de Europese Unie dringend werk maakt van een betere leesbaarheid en begrijpelijkheid van de bijsluiter, zodat geneesmiddelen veilig gebruikt kunnen worden.  Nochtans werd er enkele jaren geleden (2017) een actieplan opgesteld met aanbevelingen om de bestaande knelpunten te verhelpen. De bevraging van de consumentenorganisatie, vandaag vijf jaar later, maakt duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is. 

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.