Persbericht

Binnen een maand uitspraak in zaak Avastin-Lucentis na klacht van Test Aankoop

22 november 2022

Test Aankoop is maandagochtend gehoord door het Mededingingscollege naar aanleiding van de klacht die de organisatie eind 2014 had ingediend tegen de farmaceutische bedrijven Roche en Novartis, wegens onwettige afspraken’ in de zaak Avastin-Lucentis. Volgende maand volgt de uitspraak in deze zaak.

Een korte samenvatting van de feiten: het geneesmiddel Lucentis (van farmabedrijf Novartis) en Avastin (van Roche) behoren tot dezelfde medicijnenfamilie. Op basis van verschillende studies die door de overheid gesubsidieerd werden, is vastgesteld dat ze dezelfde therapeutische waarde hebben. Officieel is Avastin enkel geregistreerd voor de behandeling van kanker. Sinds 2005 wordt het echter ook gebruikt voor de behandeling van natte maculadegeneratie, een ernstige oogziekte. Lucentis daarentegen is wél geregistreerd voor de behandeling van die ziekte, maar is veel duurder: het kostte op het moment van de indiening van de klacht meer dan 800 euro tegenover 40 euro voor Avastin.

Tegen alle commerciële logica in heeft Roche niet geprobeerd om een officiële goedkeuring te krijgen voor Avastin voor natte maculadegeneratie. Integendeel, de twee bedrijven hebben er alles aan gedaan om twijfel te zaaien over de veiligheid ervan, om zo oogartsen aan te moedigen om Lucentis te gebruiken. Dat legde de twee bedrijven - die financieel met elkaar verbonden zijn - geen windeieren, maar kostte wel veel geld aan ons land. Volgens de Belgische vakbond van oogartsen gaat het bij ons om zo'n 200 miljoen euro voor de periode tussen 2009 en 2014. Volgens bepaalde bronnen zou dat bedrag ondertussen zelfs al zijn opgelopen tot meer dan een half miljard euro.

Na een procedure van bijna 8 jaar werd uiteindelijk een voorstel van beslissing goedgekeurd door de Belgische Mededingingsautoriteit. Test Aankoop kon maandagochtend zijn opmerkingen over dat voorstel voorleggen aan het Mededingingscollege. “We beschouwen de praktijken van Novartis en Roche niet alleen als illegaal, maar ook als gevaarlijk voor het voortbestaan van ons ziekteverzekeringssysteem”, reageert Simon November, woordvoerder van de organisatie. Nadat er in Italië en Frankrijk al aanzienlijke boetes zijn opgelegd aan deze bedrijven, hopen we dat ook België hen verantwoordelijk zal houden en hen een boete zal opleggen. Zo kunnen de onrechtmatig verkregen winsten weer naar de samenleving terugvloeien.”

Naast Avastin en Lucentis heeft Test Aankoop nog andere klachten ingediend bij de Mededingingsautoriteit: het gaat om de geneesmiddelen Zolgensma (Novartis), Spinraza (Biogen) en CDCA (Leadiant).

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.