Persbericht

Een overwinning tegen buitensporige geneesmiddelenprijzen: Aspen moet zijn prijzen verlagen

11 februari 2021

Test Aankoop reageert verheugd op het nieuws dat eerdere prijsverlagingen, van gemiddeld 73%, van de farmaceutische onderneming Aspen voor zes belangrijke geneesmiddelen tegen kanker , juridisch bindend worden verklaard door de Europese commissie. De consumentenorganisatie had de Belgische mededingingsautoriteit attent gemaakt op de praktijken van deze onderneming, die de prijzen van 6 essentiële geneesmiddelen tegen kanker met 500 tot 1600% had verhoogd. Zij zet de strijd verder in het kader van andere dossiers die bij de mededingingsautoriteit aanhangig zijn.

Buitensporige prijzen voor essentiële medicijnen tegen kanker

In september 2016 kreeg Aspen door de Italiaanse mededingingsautoriteit reeds een boete van € 5 miljoen opgelegd naar aanleiding van een klacht van onze zusterorganisatie Altroconsumo.  In België waarschuwde Test Aankoop de bevoegde ministers en de Belgische mededingingsautoriteit dat de praktijken van Aspen hebben geleid tot extra uitgaven voor onze sociale zekerheid die worden geraamd op 2,8 miljoen euro per jaar. Het farmaceutisch bedrijf had namelijk de prijs van 6 geneesmiddelen tegen kanker met 500 tot 1600% verhoogd. Deze geneesmiddelen, die worden gebruikt bij de behandeling van bepaalde vormen van kanker, in het bijzonder bij kinderen en ouderen, hebben in de meeste gevallen geen therapeutisch substituut en hoewel hun patent reeds lang is vervallen, zijn er ook geen generieke versies beschikbaar.  Voor Leukeran bijvoorbeeld, was de prijs gestegen van 10 euro tot ongeveer 118 euro per doos.

 

 

 

Onderzoek van de Europese Commissie

Naar aanleiding van deze vaststellingen heeft de Europese Commissie in mei 2017 een onderzoek ingesteld en zojuist haar beslissing gepubliceerd. Zij is van mening dat er geen legitieme reden is om het extreem hoge niveau van de winsten van Aspen te rechtvaardigen, met name omdat de geneesmiddelen al 50 jaar niet meer door een patent zijn gedekt. De investering in onderzoek en ontwikkeling is derhalve reeds lang afgeschreven.  De Commissie is ook van mening dat Aspen deze prijsverhogingen kon doorvoeren omdat patiënten en artsen geen alternatief hadden voor deze geneesmiddelen. Tenslotte hekelt Aspens chantage, om lidstaten die de ongerechtvaardigde prijsverhoging weigerden, te bedreigen hun markt niet langer te bevoorraden.

Daarom en als gevolg van de druk die op de onderneming is uitgeoefend heeft de Commissie besloten de door Aspen voorgestelde verbintenissen juridisch bindend te maken: zij zal haar prijzen gemiddeld 73% verlagen en zal deze verlaagde prijzen in de komende tien jaar ook niet mogen overschrijden. Zij verbindt zich er tevens toe de levering van deze geneesmiddelen te waarborgen.

 

 

Test Aankoop zet strijd tegen buitensporigeprijszetting van geneesmiddelen verder
"Wij zijn verheugd dat er eindelijk een einde komt aan de onaanvaardbare praktijken van de firma Aspen, die de gezondheid van patiënten en ons gijzelde," aldus Simon November, woordvoerder van Test Aankoop. "Wij zetten onze strijd tegen buitensporige geneesmiddelenprijzen verder en roepen de mededingingsautoriteit op vooruitgang te boeken in de verschillende dossiers die wij de afgelopen jaren bij haar hebben neergelegd met betrekking tot soortgelijke praktijken". Deze dossiers betreffen met name de praktijken van Roche en Novartis - die in Frankrijk en Italië reeds werden veroordeeld voor hun geneesmiddelen Avastin en Lucentis - maar ook Biogen omwille van zijn geneesmiddel Spinraza en Leadiant voor zijn geneesmiddel CDCA.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.