Persbericht

ViruProtect les autorités doivent s’attaquer aux pratiques trompeuses

28 maart 2020

Nu de coronacrisis de maatschappij volledig in haar greep heeft, zowel op sanitair als economisch vlak, verschijnen kwakzalvers op de markt die beweren een middel te hebben dat de consument beschermt tegen besmetting. Pure nonsens, zegt Test Aankoop dat het FAGG en de FOD Economie oproept om in te grijpen tegen de oneerlijke handelspraktijken van sommige (farma)producenten. De consumentenorganisatie onderstreept verder het belang van correcte informatie in deze onzekere tijden.

ViruProtect


De coronacrisis plaatst ons als maatschappij voor bijzonder grote uitdagingen op alle mogelijke gebieden. De toestand creëert begrijpelijkerwijze heel wat angst onder de bevolking. Betrouwbare informatie is in een dergelijke situatie van het grootste belang.  Bepaalde firma’s maken helaas misbruik van de angst die leeft bij veel mensen om hun product te promoten, klinkt het bij Test Aankoop. “Een typisch voorbeeld hiervan is het medisch hulpmiddel ‘ViruProtect’, een middel van de firma EG dat doet uitschijnen dat het je beschermt tegen het coronavirus”, zegt Simon November, woordvoerder van de consumentenorganisatie. Test Aankoop vindt de communicatie rond ‘ViruProtect’ in zijn geheel misleidend : de website werd volledig in een “coronacrisiskleedje” gestoken. Op deze website beweert de fabrikant dat het middel het menselijk coronavirus tot wel 99,9% desactiveert. Daarnaast geeft de firma ook advies over wanneer het gebruik van ViruProtect aangewezen kan zijn: wanneer de consument het openbaar vervoer neemt of naar de supermarkt gaat, situaties waarbij de blootstelling aan het virus een stuk groter is. Op de website geeft de fabrikant toe dat de nieuwste variant van het coronavirus (Covid19) niet werd getest. De manier waarop hij dit toelicht doet denken aan de kleine lettertjes in een te aantrekkelijke promotie. Dit weegt niet op tegen de globale boodschap en context voor de consument.

Test Aankoop vroeg reeds midden vorig jaar de aandacht van het geneesmiddelenagentschap voor dit middel. De firma bracht deze keelspray op de markt als medisch hulpmiddel om zo de strengere regels die gelden voor geneesmiddelen te omzeilen. De fabrikant beweert dat ViruProtect de kans op verkoudheid verkleint en de duur ervan verkort. Noch de werkzaamheid, noch de veiligheid ervan zijn echter aangetoond.

Bovendien stellen ook medische experten zich vragen. Prof. Dr. Myriam Van Winckel, kinderarts in UZ Gent en hoofddocent aan UGent: “ViruProtect bevat trypsine, een verteringsenzyme, dat  eigen celweefsel in de keel zou kunnen verteren waardoor virussen vlotter kunnen binnendringen. Trypsine kan in bepaalde omstandigheden ook virussen activeren. Het is duidelijk dat een dergelijk risico goed onderzocht moet worden. We kunnen namelijk niet uitsluiten dat het nieuwe coronavirus bij gebruik van ViruProtect sneller en efficiënter het lichaam binnendringt, met de nodige risico’s vandien.”

 

Klacht bij het FAGG en de FOD Economie

Test Aankoop diende afgelopen maandag klacht in over deze misleidende praktijken bij het FAGG en de FOD Economie. Ze informeerde hierover ook de firma EG zelf. Terwijl de consumentenorganisatie aandrong op dringende actie gezien de situatie, moet ze vaststellen dat consumenten er nog steeds aan blootgesteld worden. In het belang van de volksgezondheid, de noodzaak om valse online info in te dammen en om een duidelijk signaal te geven naar producenten die misleidende info verspreiden, is nu een reactie nodig tegen EG, de producent van Viruprotect. Test Aankoop schaart zich hiermee ten volle achter de oproep en acties van de Europese Commissie om op te treden tegen bedrieglijke praktijken in het kader van de coronacrisis. Afgelopen week nog schreef Europees Commissaris van Consumentenbescherming Didier Reynders, sociale media, zoekmachines, marktplaatsen en andere platformen aan om bedrog te bannen.  Zij kregen tot vrijdag 27 maart de tijd om te laten weten hoe ze dit zouden doen.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.