Persbericht

Thomas Cook : daar waar de problemen beginnen

22 januari 2020

Tijdens de eindejaarsperiode werd een eerste stand van zaken opgemaakt betreffende het aantal dossiers dat door het Garantiefonds werd behandeld en de eerste terugbetalingen na het faillissement van Thomas Cook. Test Aankoop blijft tot op vandaag nog steeds dossiers ontvangen maar acht de tijd rijp om, na diverse contacten en feedback, de balans op te maken van de door hem ingediende dossiers.  Want ook al staat de zaak niet meer in het middelpunt van de (media)belangstelling, toch blijft Test Aankoop de zaak nauwgezet volgen. Het gratis nummer 0800-50 450 (FR: 0800-50 104) blijft openstaan om nieuwe kandidaten bij te staan in hun poging om vergoed te worden  of om mensen te helpen die teleurgesteld zijn door vergoedingsvoorstellen. Iets wat blijkbaar veel voorkomt.

Inventarisatie van de door Test Aankoop beheerde dossiers

Sinds de start van de crisis in september, heeft Test Aankoop meer dan 5.000 contacten in deze zaak behandeld, variërend van een eenvoudig verzoek om informatie tot de behandeling van de zaak door zijn afdeling ‘individuele dienstverlening’. In totaal beheert de consumentenorganisatie 1300 dossiers voor of samen met getroffen reizigers. Ruim een derde daarvan is reeds bij het Garantiefonds ingediend en er komen dagelijks nog een flink aantal dossiers bij. Ook de eerste terugbetalingen werden ondertussen reeds geregistreerd.

Nog 20.000 dossiers niet ingediend?

Volgens de verkregen informatie worden momenteel zo’n 20.000 dossiers door het Garantiefonds behandeld en werden 3483 dossiers terugbetaald of werd de betrokkenen een voorstel gedaan. Het lijkt er echter op dat er nog steeds duizenden dossiers moeten worden ingediend. Dit in de wetenschap dat het Garantiefonds in mei of juni 2020 de terugbetaling wil afronden.  Aangezien de verjaringstermijn echter 2 jaar bedraagt, zal het Fonds waarschijnlijk terugbetalingen moeten accepteren na de termijn die het zichzelf heeft vooropgesteld. Test Aankoop moedigt de betrokken personen dan ook aan om met hem contact op te nemen zodat ook deze mensen kunnen worden geholpen of zodat zij hun dossier alsnog kunnen indienen (NL: 0800-50 450 / FR: 0800-50 104).

Te veel gedeeltelijke terugbetalingen?

Op basis van de analyse van de door Test Aankoop beheerde dossiers en op basis van de eerste vaststellingen volgend op de eerste terugbetalingen, stelt de consumentenorganisatie vast dat het Garantiefonds een hele reeks uitgaven van slachtoffers weigert te vergoeden die noodzakelijk waren om hun vakantie in het buitenland te kunnen beëindigen (met name onder druk van de dienstverleners ter plaatse).  Dit geldt echter ook voor bijvoorbeeld cadeaubonnen die niet konden worden gebruikt, maar ook tal van andere geldige redenen op het hoogtepunt van de crisis, of omdat bewijsstukken eenvoudigweg werden geweigerd. Test Aankoop is van mening dat de aanpak van het Garantiefonds te restrictief is en dat in sommige dossiers te weinig wordt terugbetaald volgens de wettelijke bepalingen.

Wat zeggen wet en rechtspraak ?

De wet en de rechtspraak zijn duidelijk : de reiziger moet beschermd worden tegen economische risico’s die het gevolg zijn van de insolvabiliteit of het failliet en moet vergoed worden voor alle kosten die betaald zijn in functie van de reis.

De consumentenorganisatie heeft dit standpunt aan het fonds meegedeeld, maar zij lijkt (te) onverzettelijk. De organisatie zal de zaak verder analyseren en zal mogelijk in de komende weken nieuwe initiatieven overwegen en deze dan communiceren naar haar leden en de media.

De speciale gratis lijn blijft open

Ondertussen werd beslist de speciaal geopende gratis  lijn open te houden voor mensen die:

- hun zaak nog niet hebben ingediend en bijvoorbeeld nog steeds aarzelen;

- hun terugbetalingsvoorstel ter ondertekening hebben ontvangen, maar terughoudend zijn om dit te aanvaarden;

- hebben ingestemd met hun terugbetaling, maar bij wie een deel van de vergoeding wordt geweigerd;

- problemen hebben met het beheer van hun dossier (bv. documenten en bewijsstukken, ...)

- vragen hebben over dit faillissement.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.