Persbericht

Aspen belooft de prijzen van kankergeneesmiddelen met 73% te verminderen

14 juli 2020

Farmabedrijf Aspen heeft voorgesteld de prijzen van bepaalde kankergeneesmiddelen in Europa voor de komende tien jaar met gemiddeld 73% te verlagen. Deze toezeggingen volgen op een antitrustonderzoek dat de Europese Commissie in mei 2017 had ingesteld tegen het prijzenbeleid van de Zuid-Afrikaanse farmareus in het kader van het verbod op buitensporige prijzen door dominante ondernemingen via de EU-concurrentierichtlijnen.

Extreem agressief prijsbeleid

In september 2016 kreeg Aspen een boete van 5 miljoen euro opgelegd door de Italiaanse mededingingsautoriteit, naar aanleiding van een klacht van consumentenorganisatie Altroconsumo, een zustervereniging van Test Aankoop. In België stelde TestAankoop vast dat Aspen dezelfde verwerpelijke praktijken had toegepast, wat resulteerde in extra uitgaven voor de sociale zekerheid, ten belope van (naar schatting) 2,8 miljoen euro per jaar.

Op zich was een zekere prijsverhoging niet onredelijk: het ging om oude goedkope medicijnen, waarvan de prijs door de overheid verschillende keren werd geblokkeerd en enkele keren verlaagd. Maar Aspen voerde een extreem agressieve prijzenpolitiek. De gevraagde verhogingen in België varieerden immers van 500 tot 1600%, afhankelijk van het geneesmiddel. Voor Leukeran bijvoorbeeld was de prijs gestegen van 10 euro naar ongeveer 118 euro per doos. Dit alles zonder zelfs maar een transparante kostenberekening te presenteren die als basis zou kunnen dienen voor een eerlijke en evenwichtige prijsafspraak. TestAankoop had de bevoegde ministers en de Belgische mededingingsautoriteit gealarmeerd om de zaken in beweging te krijgen op een manier die de patiënten en de sociale zekerheid ten goede zou komen.

Overwinning voor patiënten

Farmaceutisch bedrijf Aspen verkoopt de levensreddende geneesmiddelen Alkeran, Myleran, Leukeran, Puri-Nethol en Lanvis. Deze medicijnen worden gebruikt bij de behandeling van bepaalde vormen van kanker, vooral bij kinderen en ouderen. Er zijn in de meeste gevallen geen directe vervangers voor deze geneesmiddelen en hoewel hun octrooien al lang geleden zijn verlopen, zijn er ook geen generieke versies. Aspen verwierf deze geneesmiddelen na het verstrijken van de octrooibescherming.

BEUC, die de belangen van consumenten in 32 Europese landen vertegenwoordigt, trad op als derde belanghebbende partij in het onderzoek naar schending van de mededingingsregels dat de Europese Commissie in mei 2017 instelde. Als gevolg van dit onderzoek heeft het farmaceutische bedrijf Aspen zich er nu toe verbonden de prijs van deze geneesmiddelen in Europa voor de komende tien jaar met gemiddeld 73% te verlagen. "Deze toezeggingen tonen aan dat de hoge prijzen van geneesmiddelen tegen kanker waarop geen octrooi rust, ongerechtvaardigd zijn en geen plaats hebben in de Europese Unie. Zeer hoge prijzen brengen het leven van patiënten in gevaar en brengen ernstige financiële schade toe aan de gezondheidszorg. Deze verbintenissen zullen terecht ten goede komen aan de patiënten en de sociale zekerheid zodra de Europese Commissie ze bindend maakt, zonder jaren van juridisch getouwtrek in de rechtbank", aldus Simon November, woordvoerder van Test Aankoop.

Test Aankoop zet haar strijd tegen misbruik van machtspositie voort

De strijd tegen de concurrentiebeperkende en ondoorzichtige praktijken van farmaceutische bedrijven wordt door Test Aankoop onverminderd voortgezet. De verbruikersorganisatie diende de voorbije jaren ondere andere klachten in tegen Roche en Novartis voor hun geneesmiddelen Avastin en Lucentis, tegen Biogen voor zijn geneesmiddel Spinraza en tegen Leadiant voor zijn geneesmiddel CDCA. “Het is voor ons als consumentenorganisatie deel van onze missie om dergelijke misbruiken die het voortbestaan van ons ziektekostenverzekeringsstelsel in gevaar brengen, aan de kaak te stellen”, klinkt het bij Test Aankoop.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.