Persbericht

TA dient klacht in bij Belgische Mededingingsautoriteit over prijs van geneesmiddel Spinraza

24 juli 2019

Spinraza is een weesgeneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van de zeldzame ziekte spinale musculaire atrofie (SMA) en wordt op de markt gebracht door het farmagroep Biogen.  Voor Test Aankoop, dat het dossier samen met Italiaanse zusterorganisatie Altroconsumo bestudeerde, is het verschil tussen de kosten voor het op de markt brengen van dit product en de vraagprijs door het bedrijf helemaal niet in verhouding.  Beide organisaties hebben een klacht ingediend bij hun respectievelijke mededingingsautoriteit wegens misbruik van een machtspositie.

De enige behandeling

Spinale musculaire atrofie (SMA) is een zeldzame degeneratieve erfelijke die de spieren aantast. Gemiddeld zijn er jaarlijks 12 nieuwe gevallen in ons land. De ziekte treft vooral kinderen, en in de meest ernstige vormen daalt de levensverwachting enorm. Spinraza is tot nog toe de enige behandeling op de Belgische markt voor deze ziekte die trouwens nog steeds ongeneeslijk is.  Farmagroep Biogen brengt Spinraza op de Belgische markt sinds 2018. Met de goedkeuring van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) is het product door de Europese Commissie erkend als weesgeneesmiddel. Biogen heeft commerciële exclusiviteit tot 2029.

Vier dollar inkomsten per geïnvesteerde dollar  

Het onderzoek dat leidde tot de ontwikkeling van deze nieuwe behandeling vond plaats in een universitaire omgeving, en werd grotendeels gefinancierd met publieke middelen. Het geneesmiddel werd gelanceerd dankzij een samenwerking tussen Biogen en Ionis, dat de klinische proeven leidde. Tijdens het eerste jaar dat Spinraza werd verkocht, verdiende Biogen al veel meer dan het heeft geïnvesteerd.  Uit het onderzoek, dat werd gevoerd door Test Aankoop en zijn Italiaanse zusterorganisatie Altroconsumo, op basis van financiële rapporten van Biogen en Ionis, berekende we dat bijna 2 miljard dollar méér werd binnengehaald dan dat de ontwikkeling van het geneesmiddel kostte: in twee jaar tijd was de verkoop van Spinraza goed voor een omzet van 2,61 miljard dollar, tegenover een investering van 648 miljoen dollar. Elk geïnvesteerde dollar bracht dus vier dollar inkomsten op.

In België kost één verpakking Spinraza € 88 300. De behandeling van één enkele patiënt kost het eerste jaar dus € 529 800, daarna € 264 900 (in het begin zijn er meer doses nodig). Als onderdeel van het BeNeLuxA-initiatief werd er met Nederland onderhandeld over de terugbetaling van de therapie. In ons land wordt het geneesmiddel sinds 2018 terugbetaald onder een tijdelijke overeenkomst. Welke prijs met de firma werd onderhandeld, blijft tot op vandaag geheim.

Test Aankoop en Altroconsumo dienen een klacht in

Voor Test Aankoop, en zijn Italiaanse zusterorganisatie is het verschil tussen de exorbitante prijs die door het bedrijf in rekening wordt gebracht en door de openbare gezondheidszorgstelsels wordt betaald, en de kosten die daadwerkelijk worden gemaakt om Spinraza op de markt te brengen, niet te rechtvaardigen. Meteen ook de reden waarom beide organisaties een klacht hebben ingediend bij hun respectievelijke mededingingsautoriteit. "We vragen de Belgische Mededingingsautoriteit om een misbruik van een dominante positie vast te stellen, de beëindiging ervan te bevelen en Biogen een boete op te leggen", aldus Jens Van Herp, woordvoerder van Test Aankoop. "Dergelijke praktijken, die de levensvatbaarheid van onze ziektekostenverzekering in gevaar brengen, zijn onaanvaardbaar", gaat de woordvoerder verder. De klacht tegen Biogen ligt in lijn met de strijd van Test Aankoop voor betaalbare prijzen voor geneesmiddelen, net als de zaken Avastin/Lucentis, Aspen Pharma en CDCA Leadiant.

Deze publicatie werd mogelijk gemaakt door financiële steun van Open Society Foundations. 

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.