Persbericht

Laten we nieuwe Pia’s vermijden

19 september 2019

Dankzij een golf van solidariteit, konden de ouders van de kleine Pia het nodige bedrag bij elkaar krijgen om hun dochtertje te laten behandelen met een dosis Zolgensma, een medicijn tegen de spierziekte SMA, gecommercialiseerd door Novartis in de Verenigde Staten aan een prijs van maar liefst 1,9 miljoen euro. Gelukkig maar. Echter : om het probleem van farmabedrijven die exorbitante prijzen aanrekenen voor medicijnen tegen zeldzame ziektes op te lossen, zijn structurele maatregelen vereist. Helaas zijn er nog veel andere kleine Pia’s. In juli dit jaar, heeft Test Aankoop een klacht ingediend bij de Belgische Mededingingsautoriteit  tegen de firma, Biogen, dat Spinraza commercialiseert, ook een geneesmiddel tegen SMA. De consumentenorganisatie vreest dat de hoge prijs voor Spinraza als referentie zal dienen voor Zolgensma, wanneer dit middel op de Belgische markt zou gecommercialiseerd worden.

Exorbitante prijzen…

Spinraza, ontwikkeld door de firma Biogen, is de enige in België beschikbare behandeling tegen spinale musculaire atrofie. Een behandeling voor één patiënt komt neer op 529 800 € voor het eerste jaar en vervolgens 264 900 € voor de volgende jaren ( in het begin zijn er meerdere doses nodig). Dankzij deze exorbitante prijzen, heeft Biogen al veel meer aan inkomsten gewonnen dat wat het zelf heeft geïnvesteerd sinds de commercialisering. In de Verenigde Staten werd Zolgensma, een ander middel tegen SMA goedgekeurd door de FDA. Het medicijn wordt gecommercialiseerd door Novartis voor een astronomisch bedrag van 1,9 miljoen euro. Het is voor dit medicijn dat de ouders van Pia beroep deden op een nationaal gevoel van solidariteit.

referentieprijs

Volgens Test Aankoop is er geen twijfel mogelijk dat de prijs gevraagd en bekomen door een farmabedrijf voor haar medicijn als referentie zal dienen voor prijzen die door andere farmaceutische ondernemingen zullen worden gevraagd voor geneesmiddelen binnen dezelfde markt. Novartis bevestigt bovendien dat de prijs voor Zolgensma die nu in acht genomen wordt, wordt bepaald “in functie van de prijs van de therapie tegen SMA voor de duur van 10 jaar”. Als de politiek niet ingrijpt, hoeveel zal Zolgensma dan kosten eens het middel wordt gecommercialiseerd op de Belgische markt ?

De maatschappij betaalt twee keer

 

Test Aankoop benadrukt bovendien dat een groot deel van onderzoek om Spinraza te ontwikkelen, aan de universiteit is gebeurd, gefinancierd met publieke middelen.

In België kunnen farmaceutische firma’s ook rekenen op aanzienlijke belastingvoordelen. Ondernemingen die investeren in onderzoek betalen bijvoorbeeld minder vennootschapsbelasting. Zo wordt 80 à 85% van de inkomsten uit octrooien vrijgesteld van belastingen.  Hoe durven farmaceutische bedrijven dan, met al die subsidies en voordelen, toch nog zulke exuberante prijzen vragen voor hun medicijn en zo de sociale zekerheid onder druk zetten?  En dan hebben we het nog niet eens gehad over de risico's die dit inhoudt voor het zorgverzekeringssysteem.  

 

Evenwichtige winst, ja. Exorbitante prijzen, nee

De voorbeelden van Spinraza en Zolgensma zijn maar nieuwe voorbeelden in het dossier van de onhoudbare prijzenvan geneesmiddelen zoals toegepast door de farma-industrie. « Het staat vast dat onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen door bedrijven risico’s inhoudt in die zin dat de uitkomst vaak onzeker is maar dit rechtvaardigt niet dat de sector een race rijdt naar de hoogst mogelijke prijzen. Het is prachtig om te zien hoe er zo’n massale publieke steun komt voor het zieke meisjePia, maar om te vermijden dat er nog ‘nieuwe Pia’s’ zouden opduiken, moeten de Belgische en Europese autoriteiten dit dossier ter hand nemen en het voortbestaan van ziekteverzekeringssysteem garanderen door maatregelen te nemen tegen deze praktijk van overdreven prijzen, bijvoorbeeld door de krachten te bundelen om samen de prijzen te onderhandelen. », zegt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop.

 

Klacht voor de Mededingingsautoriteit

In afwachting van deze maatregelen, zet Test Aankoop de strijd voort tegen deze praktijken. De organisatie heeft niet alleen klacht ingediend bij de Mededingingsautoriteit tegen Biogen voor zijn Spinraza-medicijn maar ook tegen de bedrijven Avastin/Lucentis en Leadiant met betrekking tot andere geneesmiddelen.

 

Deze publicatie werd mogelijk gemaakt door financiële steun van Open Society Foundations.  

 

 

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.