Persbericht

ISDIN van de markt gehaald in Spanje. Wanneer volgt België ?

17 oktober 2019

Afgelopen maand mei stelde Test Aankoop de zonnespray van het merk ISDIN aan de kaak, een product dat 50+ bescherming beloofde terwijl het in werkelijkheid slechts factor 15 was.  Op basis van de door Test Aankoop uitgevoerde analyse, besloot de FOD Volksgezondheid begin juni om het omstreden product in quarantaine te plaatsen in afwachting van de resultaten van zijn eigen tests. In tegenstelling tot alle verwachtingen werd de quarantaine begin juli opgeheven zonder dat er nieuwe onafhankelijke tests werden uitgevoerd. De FOD Volksgezondheid rechtvaardigde deze beslissing op grond van de eerder in Spanje uitgevoerde tests in een door de fabrikant gekozen laboratorium een door hem gekozen batches. Deze zouden hebben aangetoond dat de spray de beloofde beschermingsfactor garandeerde. De FOD Volksgezondheid plaatste vervolgens vraagtekens bij de ISO-norm van de testmethodologie waardoor verschillende resultaten worden verkregen. Maar onder druk van Test Aankoop en haar Spaanse zusterorganisatie heeft de autoriteit in Spanje, waar het hoofdkantoor van de fabrikant is gevestigd, uiteindelijk haar eigen tests uitgevoerd, die de analyses van de consumentenorganisaties bevestigen. Test Aankoop vraagt daarom aan de FOD Volksgezondheid om onmiddellijk een terugroeping van dit product te bevelen.

Spray met factor 15 in plaats van 50

In mei dit jaar kwam Test Aankoop naar buiten met een test van 14 zonnesprays voor kinderen. De resultaten waren prima, alleen een spray van het Spaanse merk, ISDIN, buisde compleet door maar te beschermen tegen UVB - stralen met een factor 15 waar dat 50+ behoorde te zijn. Ook de minimale bescherming tegen UVA-stralen werd niet gehaald.

Van de markt en terug erop

De consumentenorganisatie lichtte meteen de FOD Volksgezondheid in met de vraag het product uit de rekken te halen.  Deze reageerde door begin juni het desbetreffende product in quarantaine te plaatsen tot de resultaten van zijn eigen onderzoek bekend waren. 

Tegen de verwachtingen van Test Aankoop in, hief de FOD Volksgezondheid begin juli de quarantaine van het omstreden product op met volgende verklaring : “met de gegevens waarover wij beschikken in het dossier rond ISDIN Fotoprotector Pediatrics Wet Skin SPF 50 +, kunnen wij besluiten dat het product geen gevaar betekent voor de consument”.

Een beslissing die bij Test Aankoop wenkbrauwen deed fronsen aangezien de FOD Volksgezondheid geen analyse had uitgevoerd op de problematische batches.  De federale overheidsdienst had zich namelijk gebaseerd op de resultaten van in Spanje gerealiseerde onderzoeken (in de hoofdzetel van de fabrikant) onder supervisie van de Spaanse autoriteiten in een door ISDIN gekozen labo waarbij door ISDIN gekozen batches (die niet overeenkwamen met de problematische loten) werden geanalyseerd.  Ondanks herhaaldelijk aandringen, kreeg Test Aankoop de resultaten van deze onderzoeken nooit onder ogen.

Hoe is een dergelijk verschil logisch te verklaren ? De FOD Volksgezondheid voerde volgende reden aan : “in het geval van nieuwe producten, zoals dergelijke sprays, kan de testmethodologie leiden tot afwijkende resultaten zelfs al is de test op een ISO-norm gebaseerd die overal in Europa wordt gebruikt door fabrikanten, autoriteiten en consumentenorganisaties. “Voor Test Aankoop was deze uitleg niet voldoende en creëerde ze een heuse onzekerheid : hoe kan men nog zeker zijn dat de producten in kwestie de nodige bescherming beiden ?”

Nieuwe test bewijst het  gelijk van Test Aankoop

De vaststellingen in dit dossier werd door zowel de Spaanse als de Belgische autoriteiten gecommuniceerd aan het Europees Comité verantwoordelijk voor het opmaken van de toepasselijke ISO-norm. Deze bevestigde dat de verschillen in resultaat tussen de test van de consumentenorganisaties en de fabrikant zelf, niet konden worden verklaard door de variabelen binnen de testmethode.   

Als gevolg van de druk die werd uitgeoefend door Test Aankoop en zijn Spaanse zusterorganisatie OCU, hebben de Spaanse autoriteiten uiteindelijk zelf hun eigen test uitgevoerd. Het resultaat is onherroepelijk en bevestigt deze van de consumentenorganisaties: de zonnespray van ISDIN biedt niet de bescherming zoals aangekondigd en moet van de markt worden gehaald.

Test Aankoop betreurt het dat deze beslissing pas vier maanden na het publiceren van de onderzoeksresultaten, net na de zomer, is gebeurd.  Hoeveel consumenten hebben zich in die periode het product wel niet aangeschaft in de overtuiging dat ze hun kinderen goed hadden beschermd?

De consumentenorganisatie richt zich bijgevolg opnieuw tot de FOD Volksgezondheid met de vraag dringende maatregelen te nemen.  Zij vraagt te beslissen dat het product uit de handel wordt genomen met de mogelijkheid voor consumenten om de aangekochte zonnespray terugbetaald te krijgen.  Zij vraagt de autoriteiten ook om de andere producten van het merk ISDIN te onderzoeken naar de vermelde beschermingsfactor, alsook een meer globale analyse van de markt zoals ook aangekondigd door de Spaanse autoriteiten.

Test Aankoop spreekt de hoop uit dat de autoriteiten dit dossier nu wel de aandacht zullen schenken dat het verdient. Aandacht die de consumentenorganisatie wél had gedurende het hele verloop van deze zaak.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.