Standpunt

Homeopathie tijd voor een debat!

21 juni 2019

Door duidelijkheid te scheppen over de stand van het onderzoek naar homeopathische behandelingen en kruidengeneesmiddelen en door hiermee in de media te komen, wilde Test Aankoop een debat op gang brengen in de richting van een echt kader. Ons doel was om meer transparantie te creëren in een ondoorzichtige sector en correcte informatie voor de consument na te streven. Dit nieuws is het voorwerp geweest van heel wat verontwaardigde reacties in de media en op de sociale netwerken.  Het lijkt erop dat het onderwerp niemand onverschillig laat...

Homeopathie tijd voor een debat!

Geen verbod op homeopathie
In tegenstelling tot wat sommigen misschien gezegd hebben vanuit het oogpunt om verwarring te zaaien of met de intentie om testresultaten in diskrediet te willen brengen, heeft onze organisatie op geen enkel moment gepleit voor een verbod op homeopathische of kruidenbehandelingen.
Wij pleiten alleen maar voor consistentie en goede informatie voor de consument. In dit verband zijn er twee zaken : ofwel worden deze producten als geneesmiddelen gekwalificeerd en ondergaan ze dezelfde evaluatiemethoden naar doeltreffendheid en veiligheid, wat vandaag de dag niet het geval is, ofwel verliezen ze hun status als geneesmiddel en worden ze gezien als producten die die niet gepromoot kunnen worden als producten waarvan het positieve effect op hun gezondheid bewezen is, noch kunnen ze in dat geval worden voorgeschreven of vergoed door de mutualiteit.

Doeltreffendheid niet bewezen
Aangezien homeopathische - en kruidengeneesmiddelen thans de status van geneesmiddelen hebben, heeft Test-Aankoop, dat steeds een aanhanger is geweest van evidence-based medicin, besloten om dezelfde criteria toe te passen voor analyses als diegenen die gelden voor "traditionele geneesmiddelen". Wij zijn namelijk van mening dat wij niet tevreden kunnen zijn met de slechts minimale garanties die de huidige wetgeving biedt, die veel te minimalistisch zijn. Immers: op basis van een eenvoudig verslag waarin het "gebruikelijke" of "traditionele" effect wordt aangetoond, kan het product op de markt worden gebracht.

Efficiëntie niet aangetoond
Na toepassing van de boven vermelde criteria kregen 55 homeopathische behandelingen en 32 traditionele kruidengeneesmiddelen een negatieve beoordeling ("twijfelachtig nut" of "niet aan te bevelen"). Er weze aan herinnerd dat enkele honderden "klassieke geneesmiddelen" (meer dan 700 toegelaten en beoordeelde geneesmiddelen) in eerdere onderzoeken ook al een slechte beoordeling hebben gekregen vanwege Test Aankoop. We plaatsen dus het ene type geneesmiddel zeker niet boven het andere.
Bovendien, naast het gebrek aan doeltreffendheid, is er nog het gegeven dat bepaalde homeopatische geneesmiddelen of kruidengeneesmiddelen bijwerkingen kunnen hebben.

Geen kleine markt
Critici van ons onderzoek suggereerden dat onze organisatie gefinancierd zou worden of op zijn minst beïnvloed zou worden door de farmaceutische lobby. Een grillige kritiek in verschillende opzichten. Om te beginnen herinneren we eraan dat onze organisatie bepaalde praktijken van de farmaceutische industrie - in volledige onafhankelijkheid heeft aangepakt en aanpakt. Denken we maar aan geneesmiddelenreclame, georganiseerde tekorten, exorbitante prijzen voor bepaalde behandelingen (zie het dossier Avastin/Lucentis of Leadiant waar een officiële klacht is ingediend door TA), enz. Er zijn talloze voorbeelden.

Laten we overigens niet vergeten dat de homeopathische industrie haar eigen lobbymachine heeft met eigen commerciële belangen die een sector dienen waar heel wat geld in omgaat (om en bij de 1,5 miljard). Hoge prijzen voor sommige producten voeden een niet-transparante en zeer winstgevende markt. De financiële inzet is groot, zoals blijkt uit het debat in Frankrijk over de terugbetaling alwaar de sector er alles aan doet om haar (commerciële) belangen te verdedigen. Ook zij beschuldigen ons als onafhankelijke organisatie met ongefundeerde argumenten, zonder in te gaan op de inhoudelijke motieven.
 
Mensen die homeopathie en/of kruidengeneesmiddelen willen gebruiken, hebben het recht om dit te doen. Het is niet de ambitie noch de taak van Test Aankoop de vrije keuze van het individu te gaan beïnvloeden. Echter : het is ook het recht van de consument om goed geïnformeerd te worden over de stand van het onderzoek naar de effectiviteit van deze alternatieve geneesmiddelen. Daar ligt nu exact het probleem : door deze producten als "geneesmiddelen" te omschrijven, creëren we het gevoel dat ze aan dezelfde eisen voldoen als deze laatste, en geven we ze hetzelfde "aura". Een vertegenwoordiger van de sector stelde in een interview op het nieuws in navolging en als reactie op ons onderzoek het volgende : "Aangezien deze producten de status van medicatie hebben, zijn ze noodzakelijkerwijs effectief!”. Het is tegen deze verkeerde informatie dat wij ons verzetten. Wij willen duidelijkheid, transparantie en correcte consumenteninformatie die niet wordt beïnvloed door de farmaceutische of homeopathische lobby.
 
In tegenstelling tot wat de vertegenwoordigers van de sector hebben gezegd, heeft Test Aankoop, als voorstander van de consument, wel degelijk een rol te spelen bij het creëren van een debat en het betrekken van de overheid. Dit is het statutaire doel van onze organisatie, een waarnemer en marktspeler in het gezondheidswezen en dat sinds 20 jaar. Er is geen enkele reden om het over een andere boeg te gooien, zelfs indien dit het de commerciële belangen van sommigen bedreigt.
 
Tijd voor debat
Sinds enkele jaren zwijgen vele actoren in de gezondheidszorg, zoals het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, clinici, beoefenaars van juridische beroepen, professoren en zelfs onderlinge maatschappijen die deze producten vergoeden, in alle talen over homeopathie en kruidengeneesmiddelen. Misschien denken ze dat we met homeopathische producten, traditionele kruidengeneesmiddelen of alternatieve geneesmiddelen de beperkingen of gebreken van het klassieke gezondheidszorgmodel zullen herstellen?

Wij zijn van mening dat dit stilzwijgen een vorm van schuldig verzuim is en dat het moet ophouden. Debat moet er zijn, zoals nu het geval is in Frankrijk. De verschillende actoren moeten het recht hebben om te spreken op basis van wetenschappelijke, objectieve en onafhankelijke informatie. Een geneesmiddel behoort meer dan alleen geloof op beterschap te zijn.

Jean-Philippe Ducart,
 
Test Aankoop
Public Affairs & Media Relations Manager

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.