Persbericht

Farmacontracten blijven in mist gehuld

09 oktober 2019

Test Aankoop dringt eens te meer aan op transparantie

Test Aankoop reageert met ongeloof op de berichtgeving van minister De Block waarbij ze stelt dat de beslissing tot terugbetaling van het geneesmiddel tegen ouderdomsblindheid, Lucentis, de ziekteverzekering geen 500 miljoen euro, maar wel slechts 1/10 daarvan, gekost heeft. Als de belastingbetaler betaalt om een geneesmiddel terugbetaald te zien, dat moet hij ook transparantie krijgen over de prijszetting.

Geheime contracten horen niet thuis in een democratie

Test Aankoop meent dat definitief komaf gemaakt moet worden met het systeem van geheime contracten. De welles-nietes discussie rond het Avastin-Lucentis dossier is het zoveelste voorbeeld dat dergelijke onderhandelingsprocedures niet thuis horen in een democratie. Minister De Block ontsnapt op deze manier aan haar plicht tot het afleggen van verantwoording voor haar beslissingen.

De Block spuit mist

Minister De Block tracht nu mist te spuien over het bedrag dat bespaard kon worden door het terugbetalen van Avastin in plaats van Lucentis.

De berekening van het Laatste Nieuws gaat over een veel langere periode dan de periode 2017 en 2018, die De Block vermeldt in haar antwoorden in de Commissie Volksgezondheid. Het syndicaat van oogartsen berekende de mogelijke besparing begin 2014, voor de periode 2009 tot dan, en kwam op een besparing van zo’n 200 miljoen euro voor een periode van amper 5 jaar. De berekening van het Laatste Nieuws bouwde voort op dit bedrag. Uiteraard gaat het hier om een schatting; hoe kan het anders, de exacte cijfers zijn geheim.

Transparantie en onderzoek

Deze impasse en het herstel van de democratie kan alleen door een onafhankelijk onderzoek gebeuren. “Zolang deze geheime contracten blijven bestaan, moet een onafhankelijk publiek orgaan inzage krijgen in de details van de overeenkomsten opdat een evaluatie ten gronde van dit terugbetalingssysteem kan gebeuren. Het is bovendien waar wij als maatschappij, als belastingbetaler recht op hebben”, zegt dr. Martine Van Hecke, gezondheidsexpert van Test Aankoop. Van Hecke verwijst hierbij naar een aanbeveling die de consumentenorganisatie vorig jaar formuleerde samen met Kom op tegen Kanker en Dokters van de Wereld in hun symposium over betaalbaarheid van geneesmiddelen, en naar een rapport van het  Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg van juni 2017.

Immers, onder minister De Block kenden de geheime contracten een ware explosie. In 2017 ging ongeveer een kwart van het geneesmiddelenbudget naar geneesmiddelen die de artikel 81 -procedure volgen. In totaal goed voor zo’n, hou u vast, 1 miljard €. Dat is meer dan een verdrievoudiging ten opzichte van 2012 toen het om 300 miljoen € ging.  Een wijziging van vorig jaar in de wetgeving doet vrezen dat in de toekomst een democratische en transparante besluitvorming nog meer omzeild zal worden. Terwijl voordien een onderhandelingsprocedure kon worden opgestart op voorstel van de Commissie voor Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) of, wanneer de CTG er niet in slaagt met een tweederdemeerderheid een definitief voorstel te formuleren, kan de minister nu zelfs een contractonderhandeling voorstellen wanneer de CTG adviseert een geneesmiddel niet terug te betalen. Het wetsartikel dat deze mogelijkheid invoerde, moet dan ook geschrapt worden, zegt Test Aankoop.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.