Persbericht

Big Pharma en laksheid minister De Block duwen ziekteverzekering naar de afgrond

23 mei 2019

Vandaag kondigde Minister van Volksgezondheid De Block de terugbetaling aan van Kymriah, een nieuwe experimentele therapie. Kymriah is een gentherapie, ook wel CAR-T genoemd, voor de behandeling van verschillende soorten bloedkankers. De prijs die de firma ervoor vraagt is meer dan buitensporig. Voor ons land zijn er geen gegevens beschikbaar maar officiële documenten uit Nederland vermelden cijfers die alvast doen duizelen. De behandeling van één patiënt zou maar liefst  320.000 kostenDe toediening ervan genereert bovendien nog bijkomende kosten die geschat worden op zo’n  36.000 per patiënt.

Sociale zekerheid wankelt

Enerzijds is Test Aankoop blij voor patiënten die kunnen genieten van de eventuele voordelen van dit geneesmiddel, anderzijds zit de consumentenorganisatie met enkele prangende vragen bij het geneesmiddelenbeleid van Minister De Block, die al te lang zonder afdoend antwoord blijven. Op welke manier kan onze ziekteverzekering deze uitgave van verschillende (tientallen) miljoenen euro’s bekostigen?  Het Christelijk Ziekenfonds meldde nog geen maand geleden een budgetoverschrijding voor geneesmiddelen in 2018 met € 392 miljoen. De laatste vier jaar werd meer dan één miljard euro meer uitgegeven voor geneesmiddelen dan begroot. En dat terwijl er onvoldoende middelen zijn om te voorzien in een degelijke terugbetaling van belangrijke noden van de burger zoals brilglazen, tandzorg, psychologische hulpverlening, enz

Strikt geheim

De terugbetaling van dit product werd wellicht achter gesloten deuren onderhandeld tussen de minister en de firma. Hoeveel we dus betalen voor dit product mag de belastingbetaler niet weten. “Onaanvaardbaar in een democratie”, zegt de consumenteorganisatie. Onder het beleid van minister De Block evolueerde deze geheime onderhandelingen naar een parallel ondoorzichtig terugbetalingssysteem. Bovendien weten we dat dit systeem van geheime kortingen in het voordeel van bedrijven speelt, die in elk land de hoogst mogelijke prijs trachten te bedingen, zegt Test Aankoop. De minister kondigde in het pact dat ze midden 2015 sloot met de farmaceutische industrie de oprichting aan van een werkgroep  over ‘de transparante kostprijs van geneesmiddelen’. Een werkgroep zonder resultaat, helaas. “Niet de terugbetaling is het probleem, wel het feit dat er geen transparantie is die dergelijke hoge kosten rechtvaardigt. De kost voor onderzoek en ontwikkeling is hét element waarmee bedrijven hun buitensporige prijzen motiveren maar tegelijk heeft niemand duidelijk zicht op de werkelijke kost. Zeker is dat er heel wat publiek geld besteed werd aan de ontwikkeling van de technologie die aan de basis ligt van deze nieuwe therapie”, zegt Martine Van Hecke, gezondheidsexpert bij Test Aankoop.

Resolutie

Het beleid van Minister De Block is een tikkende tijdbom onder de duurzaamheid van onze solidaire ziekteverzekering. Vorig jaar organiseerde Test Aankoop een symposium samen met Dokters van de Wereld en Kom op Tegen Kanker. De organisaties formuleerden er verschillende beleidsaanbevelingen die nodig zijn om de toenemende problematiek van betaalbaarheid van geneesmiddelen aan te pakken. Enkele van deze aanbevelingen worden op dit moment besproken tijdens de Algemene Vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie naar aanleiding van een resolutie die Italië indiende om de transparantie in de sector van geneesmiddelen te verhogen. De voorgestelde maatregelen moeten garanderen dat de nationale overheden de nodige informatie krijgen om verantwoorde beslissingen te nemen over de prijs van een geneesmiddel en over de terugbetaling ervan. Samen met Test Aankoop drongen 9 andere organisaties onlangs nog aan bij Minister De Block om deze resolutie zonder uitstel te steunen.


 
 

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.