Persbericht

Test-Aankoop, LUSS en de ziekenfondsen op de bres voor betaalbare geneesmiddelens

23 juni 2016

De prijzen die farmaceutische firma’s vragen voor hun geneesmiddelen zijn onbetaalbaar geworden. Dat is vooral zo voor medicijnen om ernstige aandoeningen te behandelen zoals kanker en zeldzame ziekten. Op die manier zal de ziekteverzekering ertoe gedwongen worden om bepaalde behandelingen niet terug te betalen. Geneesmiddelenproducenten schermen graag met de hoge kosten voor onderzoek en ontwikkeling maar hoeveel de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel echt heeft gekost mag niemand weten. Test-Aankoop eist samen met la Ligue des Usagers des Services de Santé en alle ziekenfondsen dat het beleid maatregelen neemt om de spiraal van stijgende prijzen te doorbreken en lanceert hiervoor een petitie

Hallucinante prijzen en onhoudbare spiraal van stijgende kosten 

De prijzen voor geneesmiddelen swingen de pan uit. Vooral geneesmiddelen om kanker, auto-immuunaandoeningen en zeldzame ziekten te behandelen nemen een steeds grotere hap uit het budget. Farmaceutische firma’s streven maximale winsten na en vragen zonder schaamte tienduizenden euro’s voor de behandeling van één patiënt. De prijs van een nieuw geneesmiddel om 1 patiënt gedurende een jaar voor kanker te behandelen kan oplopen tot € 100.000 per jaar. Voor zeldzame aandoeningen kan dat zelfs tot € 400.000 gaan. Voor het geneesmiddel ‘Soliris’ van de firma Alexion, bijvoorbeeld, dat dient om nieraandoeningen te genezen, alleen al, betaalde de sociale zekerheid in 2011 bijna 9,2 miljoen € voor de behandeling van 25 patiënten. Door toedoen van deze woekerprijzen dreigt het geneesmiddelenbudget te bezwijken onder de steeds zwaardere druk. In 2014 besteedde het Riziv zo’n € 1,5 miljard aan medicijnen in het ziekenhuis. Dat is ruim € 550 miljoen meer dan in 2005, of een toename van zo’n 60% over een periode van nog geen 10 jaar. 

Argumenten van de farma snijden weinig hout

Farmaceutische firma’s schermen met hoge kosten voor onderzoek en ontwikkeling om hun prijzen te verantwoorden, maar hoeveel de ontwikkeling van een nieuw middel echt heeft gekost, mag niemand weten. Een aanzienlijk deel van onderzoek gebeurt overigens aan universiteiten en wordt betaald met ons belastinggeld en met giften. Bovendien zijn de uitgaven van firma’s voor marketing hoger dan die voor onderzoek en horen de winstmarges van farmaconcerns bij de hoogste van alle industrieën: gemiddeld om en bij 20%. 

Te weinig meerwaarde en te veel onvervulde noden 

 
Het huidige model van ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen levert ons te weinig meerwaarde. Zo ontwikkelen firma’s voor bepaalde aandoeningen quasi geen nieuwe medicijnen terwijl er nochtans een grote nood aan is, zoals nieuwe antibiotica die kunnen worden ingezet tegen bacterieën die resistent zijn aan de bestaande middelen. Daarnaast zijn veel nieuwe geneesmiddelen niet of nauwelijks beter dan de reeds bestaande producten. Volgens een analyse van het onafhankelijke tijdschrift Prescrire betekent slechts 2% van de geneesmiddelen die tussen 2000 en 2013 in Frankrijk op de markt kwamen een échte vooruitgang, en 7% een meerwaarde ten opzichte van de bestaande producten.   

Teken de petitie

 
Test-Aankoop, la Ligue des Usagers des Services de Santé en de ziekenfondsen stellen dat de farmaceutische industrie niet alleen transparant moet zijn over de reële kosten voor de ontwikkeling van elk geneesmiddel, maar ook moet specifiëren in welke mate de onderzoekskosten gerealiseerd zijn via investeringen door publieke dan wel private middelen. Verder moet er op Europees niveau meer samenwerking komen om prijzen te onderhandelen met farmaceutische firma’s en de waarde van een nieuw geneesmiddel te beoordelen aan de hand van een aantal cruciale parameters zoals: is er een alternatief ? Genereert het medicijn meer levenskwaliteit of een stijgende levensduur ? Het huidige systeem, waarbij farmaceutische firma’s een patent en dus het monopolie verwerven op de producten die ze ontwikkelen, werkt niet. De extra stimulansen die firma’s kunnen krijgen, zoals de aanvullende beschermingscertificaten en marktexclusiviteit verergeren het probleem alleen maar. Daarom moet er werk gemaakt worden van een nieuw onderzoeks- en ontwikkelingsmodel voor geneesmiddelen. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg publiceert vandaag een rapport met mogelijke pistes om uit de impasse te geraken. We vragen dat de voorstellen grondig bestudeerd worden door onze beleidsmakers en er hierover een publiek debat komt met alle betrokken partijen. Om haar eisen kracht bij te zetten, lanceert consumentenorganisatie Test-Aankoop in samenwerking met la Ligue des Usagers des Services de Santé en het Nationaal Intermutualistisch College, dat alle ziekenfondsen verenigt, een petitie die men kan vinden op www.betaalbaregeneesmiddelen.be.  


 

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.