Persbericht

Chantage door de geneesmiddelenfabrikant Aspen wordt bestraft

20 oktober 2020

In Italië veroordeelde de mededingingsautoriteit de firma Aspen tot een boete van 5 miljoen euro na een klacht van onze collega’s van consumentenorganisatie Altroconsumo. Test-Aankoop stelt vast dat de firma Aspen zich ook bij ons bezondigde aan dezelfde laakbare praktijken. Dat kost onze sociale zekerheid naar schatting zo’n 2,8 miljoen euro extra per jaar. En dat in tijden van besparingen …

Boete voor de firma Aspen in Italië

De mededingingsautoriteit in Italië veroordeelde zopas de firma Aspen tot een boete van 5 miljoen euro. Het bedrijf had extreme prijsverhogingen doorgevoerd, tot maar liefst 1500%, voor 5 geneesmiddelen (oa. Alkeran, Leukeran), die een gevestigde waarde zijn bij de behandeling van bepaalde kankers van het bloed. De overheid aanvaardde deze prijsverhogingen omdat Aspen ermee dreigde de medicijnen in kwestie niet meer op de markt te brengen in Italië. Na een klacht van onze zusterorganisatie Altroconsumo concludeert de mededingingsautoriteit nu dat het bedrijf misbruik gemaakt heeft van haar dominante positie als de enige producent van deze producten.

Europese strategie

In de meeste Europese lidstaten vroeg Aspen eenzelfde prijsverhoging aan, en zo ook in ons land. In 2009 nam de firma Aspen de commercialisatie over van een aantal oude geneesmiddelen voor de behandeling van kanker van de firma GSK. Enkele jaren later meende het bedrijf klaarblijkelijk een kat in de zak te hebben gekocht. Ze vroeg daarom aan onze overheid een verhoging van de prijs aan, want de producten in kwestie zouden niet meer rendabel zijn. Toegegeven, op zich was een bescheiden prijsverhoging niet onredelijk: het zijn oude goedkope medicijnen, waarvan de prijs verschillende keren geblokkeerd werd en ook enkele keren daalde door beslissingen van de overheid.

Chantage die veel geld kost aan de sociale zekerheid en dus aan de patiënt

Maar Aspen zag het ambitieus en voerde een agressieve prijsverhogingspolitiek. De verhoging die het bedrijf vroeg in België varieerde tussen zo’n 500 tot 1600%, afhankelijk van het geneesmiddel. Voor Leukeran steeg de prijs bijvoorbeeld van bijna € 10 tot zo’n € 118 voor één doosje. Niet dat ze daarvoor een transparante kostenberekening voorlegde dat als basis kon dienen voor eerlijke prijsafspraken. Wel haalde de firma ook bij ons grotendeels haar slag thuis, onder het niet mis te verstane dreigement dat de gevraagde prijs noodzakelijk was om “de bevoorrading van de Belgische patiënten niet in het gedrang te brengen”. Deze chantagepraktijken kosten onze sociale zekerheid naar schatting zo’n 2,8 miljoen euro extra per jaar, een toename met maar liefst 960% ten opzichte van het oorspronkelijke budget.

En wat doen onze overheden? Dit is de vraag die Test-Aankoop zich stelt

Nog niet zo lang geleden waren in Italië reeds Novartis en Roche aan de beurt. Waarom treedt de Belgische mededingingsautoriteit niet krachtig op in dergelijke dossiers? Minister van Volksgezondheid De Block, die op zoek is naar 900 miljoen euro, heeft hier alvast een kans om daar een deeltje van te realiseren. Test-Aankoop zal dan ook een officieel schrijven richten aan de betrokken ministers en aan de mededingingsautoriteit om vooruitgang te realiseren voor de patiënt en de sociale zekerheid in dit dossier.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.