Voeding en gezondheid onder de loep van logo TA
Nieuws

Zetpillen tegen hoest: liever niet!

10 november 2011 Gearchiveerd
suppositoires

10 november 2011 Gearchiveerd

Opgelet voor de soms ernstige bijwerkingen van hoestmiddelen voor kinderen. Het gebruik ervan moet worden beperkt.

In Europa zijn bepaalde zetpillen met terpeenderivaten verkrijgbaar zonder voorschrift. Terpeenderivaten zijn bijvoorbeeld kamfer, menthol, essentiële olie van dennennaalden, terpentijn...

In België gaat het om Eucalyptine Le Brun (bevat eucalyptol) en Eucalyptine Pholcodine Le Brun (bevat kamfer en eucalyptol), beide beschikbaar als zetpillen tegen hoest voor kindjes vanaf 24 maanden. 

Strengere regels voor sommige zetpillen

Uit een analyse van het Europees Geneesmiddelenagentschap blijkt echter dat dergelijke zetpillen neurologische problemen kunnen veroorzaken bij kleine kinderen, vooral stuipen. Bovendien zouden ze anorectale letsels kunnen induceren (precancereuze weefselgroei in de aars of de endeldarm).

Eind september 2011 heeft het Europees Geneesmiddelenagentschap daarom aanbevolen om de bijsluiters van zetpillen met terpeenderivaten bestemd voor kinderen aan te passen. Ze zouden niet meer mogen worden toegediend aan kinderen jonger dan 30 maanden. Ook zou hun gebruik moeten worden vermeden bij bepaalde categorieën oudere kinderen (voorgeschiedenis van koortsstuipen of epilepsie, of een recente voorgeschiedenis van anorectale letsels).

Hoestmiddelen ter discussie

Het gebruik van hoestmiddelen in het algemeen staat vandaag ter discussie, in het bijzonder wat kinderen betreft. In mei 2011 nog pleitte de Belgische Commissie voor Geneesmiddelen (die ons Agentschap voor Geneesmiddelen adviseert) voor een veel beperkter gebruik van hoestmiddelen bij kinderen. Zo zou volgens dat advies geen enkel geneesmiddel tegen hoest nog mogen worden gebruikt voor kinderen jonger dan 12 jaar. Bepaalde middelen zouden alleen nog op voorschrift mogen worden verstrekt en medicijnen die verschillende actieve stoffen combineren zouden simpelweg verboden moeten worden.

Die voorstellen zorgden voor heel wat commotie. Onder meer de apothekers vonden dat men hiermee te ver ging. Vooral het invoeren van een algemene contra-indicatie voor kinderen jonger dan 12 jaar stuitte op verzet. Een van de aangevoerde argumenten is dat ouders dan op zoek zouden gaan naar alternatieven buiten het circuit arts-apotheker, alternatieven die nog meer risico's met zich mee zouden brengen dan de klassieke hoestmiddelen. Een argument dat ons niet echt overtuigt (welke die ‘gevaarlijkere alternatieven’ zijn, werd er niet bij gezegd).

De situatie vandaag

 Het advies van de Geneesmiddelencommissie werd ondertussen wat bijgeschaafd. In een notendop:
  • er is niet langer sprake van een algemene contra-indicatie onder de 12 jaar maar van een contra-indicatie voor kinderen jonger dan 6 jaar voor bepaalde hoestmiddelen;
  • voor sommige neussprays en -druppels zou de leeftijdsgrens moeten worden opgetrokken van 7 tot 12 jaar; 
  • alle geneesmiddelen met codeïne of codeïnederivaten zouden voorschriftplichtig moeten worden, ook voor volwassenen;
  • samengestelde preparaten met een onlogische samenstelling zouden moeten verdwijnen. 
  • Het herziene advies is door het Geneesmiddelenagentschap voorgelegd aan de producenten, die erop kunnen reageren. Maar het is dus wel de bedoeling om snel te komen tot een beperking van het foute gebruik van allerhande hoestmiddelen. Wij vinden dit een goede zaak.

De ouders bewust maken

Volgens ons is er echter ook nood aan een bewustmakingscampagne naar de ouders toe. Zij vooral zijn het die blijkbaar menen dat wanneer een kind hoest (of verkouden is), het toedienen van een geneesmiddel een absolute noodzaak is. Terwijl die middelen weinig of niet helpen, de genezing niet bespoedigen, niet beschermen tegen mogelijke complicaties en zelf soms ernstige bijwerkingen kunnen hebben.

Er is hier duidelijk een mentaliteitswijziging nodig. Niet iedereen heeft een farmacologische behandeling nodig. Dat het nu gaat om een klassiek geneesmiddel, een preparaat op basis van planten of een homeopathische remedie doet er niet toe. Wij conditioneren onze kinderen om bij de minste klacht naar pillen te grijpen. En men verbaast zich dan over de verontrustende maatschappelijke evolutie naar een algemene overconsumptie van geneesmiddelen allerhande...


Afdrukken Versturen via e-mail