Nieuws

Antibiotica vanaf 1 mei duurder

27 april 2017
antibiotica

Krijgt u binnenkort een antibioticakuur voorgeschreven, dan zult u daar vanaf 1 mei zelf dubbel zoveel voor moeten betalen. Zo wil minister De Block de overconsumptie van antibiotica in ons land terugschroeven. Al hebben wij daar onze bedenkingen bij … 

Vanaf  1 mei zult u dubbel zoveel betalen voor antibiotica. Dat is één van de vele maatregelen die minister De Block uitwerkte om de overconsumptie en het ondoelmatig gebruik van bepaalde geneesmiddelen tegen te gaan. Met deze antibioticamaatregel richt minister De Block zich wederom tot de patiënt, terwijl in onze ogen eerst en vooral de artsen moeten worden aangesproken. Het zijn immers zij die deze antibiotica voorschrijven en afleveren.  

Belg grijpt te vaak naar antibiotica

Jaarlijks worden in ons land 1000 antibioticabehandelingen voorgeschreven per 1000 inwoners en dat buiten alle ziekenhuisbehandelingen gerekend. Dat is beduidend meer dan in de andere Europese landen. We slikken teveel antibiotica wanneer het niet nodig is. En dat is nefast, want hoe minder antibiotica u slikt, des te doeltreffender ze blijven als u ze echt nodig hebt. Antibiotica zijn enkel van belang bij ernstige bacteriële infecties. Ze hebben geen enkel effect op infecties die vanzelf genezen, noch op infecties van virale oorsprong zoals griep, diarree of een verkoudheid. 

Neemt u toch antibiotica wanneer dat niet nodig is, dan werkt u resistentie in de hand. De bacteriën in uw lichaam bouwen langzamerhand een afweer tegen het antibioticum op en worden er steeds resistenter tegen. De bacterie past zich zodanig aan dat het antibioticum haar en haar nakomelingen niet meer kan doden. Hoe meer antibiotica echter worden gebruikt, hoe sneller de resistentie zich ontwikkelt. Wanneer u het echt nodig hebt, zal het antibioticum niet meer helpen. 

Problematisch voorschrijfgedrag 

Met deze nieuwe maatregel wil minister De Block de patiënt attent maken op die groeiende resistentie. De patiënt zal voortaan voor antibiotica zelf meer moeten betalen. Het Riziv betaalt minder terug. Voor Amoxicilline 500 mg 16 tabletten betaalt u bijvoorbeeld nu zelf € 0,75, vanaf 1 mei zal dat verdubbelen. Hoewel wij enkel kunnen toejuichen dat de overconsumptie van antibiotica wordt aangepakt, vinden wij dat minister De Block zich wederom tot de verkeerde partij richt. Antibiotica worden u immers voorgeschreven door een arts. Overconsumptie van antibiotica is in ons land al vele jaren een heikel punt.

Volgens ons moeten artsen die te veel antibiotica voorschrijven van nabij opgevolgd worden, verplichte intensieve vorming krijgen, en eventueel hun accreditering verliezen bij uitblijven van verbetering. Wij pleiten ook al jaren voor een systeem van kwaliteitsmeting bij (huis)artsen, waarvan de resultaten transparant gemaakt worden.