Nieuws

Antibiotica: symptomen weg, kuur stopzetten?

02 augustus 2017
Antibiotica

Volgens recent Brits onderzoek werk je de vorming van resistente bacteriën in de hand door je antibioticakuur uit te nemen, ook al voel je je beter. Laat je hierdoor echter niet verleiden om op eigen houtje de behandeling vroegtijdig af te breken. Het kan je genezing in het gedrang brengen.

Een van de gevolgen van overmatig antibioticagebruik is dat de bacteriën er resistent tegen worden, waardoor we meer en meer te maken krijgen met moeilijk behandelbare infecties. Willen we een dam opwerpen tegen die alsmaar verder oprukkende problematiek, dan moeten we in de eerste plaats onnodig antibioticagebruik vermijden.

Moeten er toch antibiotica worden ingezet, bijvoorbeeld bij bacteriële aandoeningen als een longontsteking, dan luidde tot nu toe de stelregel dat je de kuur altijd volledig moest uitdoen om de infectie afdoend te bestrijden.

Recente studie pleit voor kortere kuren

Het is echter een mythe te denken dat je daarmee de ontwikkeling van resistente kiemen kunt verhinderen. Een recente publicatie in de British Medical Journal heeft de discussie rond de richtlijn opnieuw doen oplaaien. Doorgaan met de medicatie na het verdwijnen van de ziekteverschijnselen zou volgens de Britse onderzoekers de vorming van resistente bacteriën juist in de hand werken. Een inkorting van de behandeling kan volgens hen een manier zijn om die ontwikkeling tegen te gaan.

Doktersadvies volgen blijft de boodschap

Betekent dit dat we vanaf nu onze antibioticumkuur mogen afbreken zodra we ons weer wat beter voelen? Absoluut niet! Als de symptomen afnemen of weggaan, betekent dat nog niet dat de infectie helemaal ten einde is. De betrokken onderzoekers erkennen dat en pleiten voor meer studies alvorens te kunnen evolueren naar een gepersonaliseerde aanpak waarbij de dosis en de behandelingsduur worden afgestemd op de patiënt. In afwachting van diepgaander onderzoek is het aanbevolen antibiotica te gebruiken in de dosis en gedurende de termijn die de arts voorschrijft.

Niet de behandeling stopzetten, wel de veelvoorschrijverij

Iedereen is het er wel roerend over eens dat het antibioticagebruik in ons land dringend omlaag moet. Ondanks veelvuldige overheidscampagnes worden er immers nog altijd massaal veel antibiotica voorgeschreven zonder medische noodzaak. Het wordt tijd dat artsen hun verantwoordelijkheid nemen en hun voorschrijfgedrag aanpassen conform de richtlijnen.

Raadpleeg ons dossier