Te agressieve marketing voor niet bepaald gezonde kinderkoeken

24 juli 2019

24 juli 2019

De verpakkingen van bepaalde koekjes worden opgevrolijkt met kleurrijke figuurtjes die een (zeer) jong publiek aanspreken. Die figuurtjes maken van deze snacks in zekere zin een verslaving voor kinderen. Probleem: de meeste koekjes bevatten te veel vet, suikers en calorieën.

Om kinderen eenvoudiger voor een gezonde snack te laten kiezen, werd het nieuwe label ‘Disney Kitchen’ in het leven geroepen. De verpakkingen van die snacks worden opgevrolijkt met de leukste Disney-figuurtjes. Het probleem is dat dit label ook gebruikt wordt voor allerlei snoepjes die we moeilijk gezond kunnen noemen. Bovendien vonden we op een verpakking van chocoladekoekjes de gezondheidsclaim ‘bron van vezels’.

Wat is het probleem?

Het nieuwe Disney-label is in werkelijkheid geen garantie dat het om een gezond product gaat. Het wordt immers ook gebruikt voor snoepjes en (overdreven) bewerkte producten. Die laatste categorie kunnen kinderen overigens best vermijden. Gemakkelijker gezegd dan gedaan want verpakkingen met Disney-figuurtjes vallen enorm in de smaak bij kinderen.

Onze eisen

Om kinderen gezonder te laten eten, willen we dat de marketing voor dit doelpubliek op een meer ethische manier aangepakt wordt. Dat kan door:

  • Reclame te verbieden (op televisie maar ook op de radio, internet en mobiele telefoon) voor kinderen jonger dan twaalf jaar. Dat verbod moet Europees opgelegd worden omdat onze kinderen ook naar buitenlandse zenders kijken en internet geen grenzen kent;
  • Geen harde maar verantwoordelijke marketing op voedingsverpakkingen voor kinderen (zonder figuurtjes uit tekenfilms en zonder speelgoedjes om te verzamelen).

Onze acties

We vragen aan grote bedrijven zoals Disney en Studio 100 om een meer verantwoordelijke houding ten opzichte van kinderen aan te nemen. Men zou alle reclame voor af te raden voedingscategorieën moeten verbieden, alsook de afbeelding van populaire tekenfiguurtjes op de verpakking.

Stand van zaken

In België is reclame en productplaatsing enkel verboden in televisieprogramma‘s voor kinderen. Voor de Franse en Nederlandse zenders die in België bekeken kunnen worden, is dergelijk verbod niet van toepassing. Voor internet geldt dat evenmin.

En op het vlak van voedingsverpakkingen zijn er al helemaal geen regels ingevoerd.