Porties: een verwittigd man is er twee waard

24 juli 2019

24 juli 2019

Fabrikanten van bepaalde tussendoortjes vermelden vaak de voedingswaarde van één reep of één koekje. Een echte portie bestaat vaak echter uit twee stuks, of zelfs meer. Die misleidende informatie geeft een te positief beeld van de voedingswaarde van deze producten.

De voedingswaarde van een product wordt uitgedrukt in porties. Het zijn de producenten zelf die bepalen hoe groot een portie precies is. En zoals je al kunt raden, stroken hun porties meestal niet met de werkelijkheid. De volgende gevallen zijn hier een mooi voorbeeld van:

  • Een verpakking KitKat bevat zes repen. Op de voorkant van de verpakking wordt de energiewaarde per afzonderlijke reep vermeld. Op de achterkant van de verpakking staat echter dat een portie overeenkomt met twee repen.
  • Ook bij een Kinder Bueno wordt de energiewaarde per afzonderlijke reep vermeld, terwijl een portie eigenlijk uit twee repen bestaat. De producent pakt dit handig aan door elke reep afzonderlijk te verpakken maar ze wel als één enkel koekje te verkopen.
  • Een Twix bestaat ook uit twee repen maar op de voorkant van de verpakking wordt de energiewaarde per reep vermeld. Bovendien wordt die informatie enkel op de totale verpakking vermeld. Op de afzonderlijke verpakking van de repen vinden we hier niets over terug.
  • Uit een van onze recente onderzoeken is gebleken dat de voedingswaarde van bepaalde pizza‘s van toepassing is op een halve pizza en soms zelfs voor een derde.

Komen die porties overeen met de werkelijkheid?

Neen, we mogen hier gerust zeggen dat de producenten bedrieglijk en misleidend te werk gaan. De weergegeven porties komen niet overeen met de werkelijke porties. En het is wel degelijk belangrijk dat die porties een correct beeld geven. Je zou ervan versteld staan hoeveel calorieën, verzadigde vetten, koolhydraten en zout je werkelijk gegeten hebt.

Onze eisen

De door de producenten aanbevolen porties op de verpakkingen zouden dus de reële consumptie beter moeten weergeven. Eventueel door middel van pictogrammen of huishoudelijke maten om de consument een beter beeld van de porties te geven.

Onze acties

We vragen aan de producenten om hun porties aan te passen.

Stand van zaken

Windstil.