Is de "Paingone-antipijnpen" écht zo doeltreffend?

24 juli 2019
paingone

24 juli 2019

[Update: 08 oktober 2019]

Verlicht je pijn elke dag dankzij de elektrische impulsen die de pen vrijgeeft. Een effect dat volgens de fabrikant “klinisch bewezen” is … weliswaar in een studie van bedenkelijke kwaliteit. 

De Paingone-antipijnpen doet qua aanblik denken aan een balpen. Je moet de tip van de pen in contact brengen met de plaats waar je pijn voelt. Als je de knop achteraan de pen indrukt komt er een kleine elektrische impuls vrij. Door die prikkel zou ons lichaam endorfines aanmaken, die werken als natuurlijke pijnstillers. 

De fabrikant beweert dat de doeltreffendheid van de pen voor het verlichten van chronische en acute pijn bewezen is in een dubbelblind onderzoek. Bovendien lezen we op de website van Media Markt dat je de pen zo vaak zou kunnen gebruiken per dag als nodig, zonder bijwerkingen. 

Maar kloppen deze beweringen wel?

Wij hebben serieuze bedenkingen bij de kwaliteit van de studie. We vragen ons af in welke mate de studie echt blind was. Eén groep deelnemers gebruikte de Paingone-pen, de andere kreeg een placebopen. Aangezien je elektrische impulsen voelt, is de kans echter groot dat de deelnemers wisten of ze de echte of de placebopen gebruikten. Bovendien was het aantal deelnemers in deze studie onvoldoende om de sterke claims te ondersteunen. De bewering dat er geen neveneffecten zijn, klopt ook niet, aangezien 2 testers huiduitslag hadden na het gebruik van de pen. Bovendien zijn de resultaten van deze studie nog niet gepubliceerd in een officieel wetenschappelijk tijdschrift, hoewel ze al sinds begin 2017 beschikbaar zijn. Dit komt wellicht omdat de kwaliteit van de studie onvoldoende is. 

Er is dus momenteel geen enkel betrouwbaar wetenschappelijk bewijs dat deze pen de pijn verlicht. 

Onze Eisen

Indien de fabrikant ons geen extra gegevens kan aanleveren in verband met de doeltreffendheid van de Paingone pen, eisen wij dat de fabrikant de claims over de doeltreffendheid van dit product achterwege laat.

Onze inspanningen

We hebben de fabrikant gevraagd om ons extra gegevens te bezorgen die de veiligheid en doeltreffendheid van de Paingone pen ondersteunen en hem op de hoogte gebracht van onze eisen.

Stand van zaken

Wij wachten op een reactie van de fabrikant.