Onwettig gebruik van de benaming "volkoren"

16 september 2019 Vooruitgang

16 september 2019 Vooruitgang

Met zijn claim "volkoren granen" overtreedt het Boerkens-brood de Belgische wet voor brood omdat het gebruikte meel niet 100% volkoren is. Die bewering gaat dan ook tegen de wet in.

In België kun je er haast zo goed als zeker van zijn dat er volkoren granen in een brood gebruikt worden als de benaming "volkoren" effectief gebruikt wordt. In reclameboodschappen mogen de termen "volgraan", "volkoren" of elke andere term met een gelijkaardige betekenis slechts gebruikt worden voor voedingsmiddelen op basis van volkoren meel, met andere woorden meel waarin de hele graankorrel is verwerkt. Brood is het enige product dat onder deze regels valt.

Het Boerkens-brood gebruikt de benaming "volkoren granen" hoewel de ingrediëntenlijst vermeldt dat er slechts 47% volkoren tarwebloem in gebruikt wordt. Daarnaast bevat het brood tarwebloem waar verder geen details over gegeven worden. Een product mag zich enkel en alleen "volkoren" noemen als 100% van de gebruikte bloem ook effectief volkoren is.

Wat kan er voor ons niet door de beugel?

De producent van het Boerkens-brood mag de benaming "volkoren granen" niet gebruiken omdat het gebruikte meel niet 100% volkoren is. Het is een flagrante overtreding van de Belgische wetgeving voor brood.

Onze eisen

We vragen aan de producent om de bewering "volkoren granen" van zijn verpakking te verwijderen.

Op Europees vlak steunen wij de inspanningen van BEUC om de regelgeving omtrent de term "volkoren" te verbeteren en te verduidelijken. 

Onze acties

In juli 2019 stuurden we een brief naar de producent.

Stand van zaken

Na briefwisseling met de fabrikant van het Boerkens-brood, hebben we vastgesteld dat 86% van de totale hoeveelheid meel volkorenmeel is. Dat is een positieve vaststelling. Niettemin vinden we het jammer dat dit percentage of het percentage witte tarwebloem niet duidelijk wordt meegedeeld aan de consument. Enkel het percentage van volkoren tarwemeel in het uiteindelijke product is vermeld (47%) en dus niet het percentage volkoren tarwemeel ten opzichte van de totale hoeveelheid bloem.

De fabrikant heeft ons gezegd na te denken een aanpassing van de verpakking.