Persbericht

Testaankoop vraagt strengere normen voor nitriet in charcuterie

26 juni 2023

Morgen, dinsdag 27 juni, stemt de Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid van het Europees Parlement over een verlaging van de maximumwaarden voor nitrieten en nitraten in voeding. Consumentenorganisatie Testaankoop vraagt de leden van de Commissie om de verlaging niet goed te keuren, omdat de drempels die nu voorliggen niet strikt genoeg zijn. In sommige landen, zoals Denemarken, liggen dezel nog lager en slagen fabrikanten erin om nitraten en nitrieten te vermijden. De rest van Europa zou moeten volgen, vindt Testaankoop.

Nitrieten en nitraten: te vermijden bewaarmiddelen

Testaankoop pleit al verschillende jaren voor een beter wettelijk kader voor het gebruik van nitrieten (E 249-250) en nitraten (E 251-252). Je vindt ze onder meer terug in charcuterie als bewaarmiddel, omdat ze de groei van schadelijke micro-organismen tegengaan. En het zijn ook deze stoffen die ervoor zorgen dat ham mooi roze kleurt. Maar voor Testaankoop mogen ze enkel gebruikt worden als dat absoluut noodzakelijk is voor de voedselveiligheid en in beperkte hoeveelheden. Want meer en meer studies wijzen erop dat de blootstelling aan nitriet via vleeswaren kan leiden tot een hoger risico op ernstige gezondheidsproblemen. Daarom wordt het gebruik van deze additieven meer en meer in vraag gesteld.

In juli 2022 bevestigde het Franse agentschap voor gezondheids- en voedselveiligheid ANSES een link tussen darmkanker en de blootstelling aan nitrieten en/of nitraten[1]. In zijn advies van 28 maart besluit het EFSA (de Europese autoriteit voor voedselveiligheid) ook dat de blootstelling aan nitrosamines, gevormd uit nitrieten, kankerverwekkend kan zijn en het DNA kan beschadigen[2].

 

Drempelwaarden verlaagd... maar niet genoeg

Op dit ogenblik ligt er een voorstel klaar om de drempelwaarden te verlagen, maar voor Testaankoop en haar koepelorganisatie BEUC gaat dat niet ver genoeg. En bovendien voorziet dat voorstel in een aantal uitzonderingen voor zogenoemde ‘traditionele’ producten, iets wat Testaankoop betreurt. Daarom vraagt de consumentenorganisatie aan de leden van de Commissie in het Europees Parlement die zich specifiek bezig houdt met Voedselveiligheid om die drempelwaarden niet goed te keuren.

De maatregel zoals ze nu voorligt zou leiden tot ongeveer 20% minder nitrieten in ham, maar sommige landen, zoals Denemarken, hebben al strengere normen. Er zijn ook al fabrikanten die producten aanbieden zonder nitrieten of nitraten, wat aantoont dat het mogelijk is nitrieten en nitraten te vermijden”, reageert Laura Clays, woordvoerder van Testaankoop. Morgen vindt de stemming plaats in de Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid. Testaankoop vraagt de leden om de verlaging van de drempelwaarden te weigeren, om op die manier de gezondheid van de Europese consumenten beter te beschermen.[1] https://www.anses.fr/fr/content/r%C3%A9duire-l%E2%80%99exposition-aux-nitrites-et-aux-nitrates-dans-l%E2%80%99alimentation

[2] https://www.efsa.europa.eu/en/news/nitrosamines-food-raise-health-concern

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.