Persbericht

Test Aankoop tevreden met beslissing FAVV om toelating Ferrero Aarlen in te trekken

08 april 2022

Test Aankoop juicht de beslissing van het FAVV toe om de toelating van de Ferrero-vestiging in Aarlen in te trekken alsook om het hele gamma Kinder producten die er werden geproduceerd terug te roepen. 

Een logische beslissing al is de consumentenorganisatie van mening dat de overheid de fabrikanten  moet verplichten hun autocontroles over te maken aan het FAVV, wat vandaag niet het geval is.  Zeker als bij deze analyses problemen aan het licht zijn gekomen.
Aangezien alle producten van het type 'Kinder Surprise', 'Kinder Surprise Maxi', 'Kinder Mini Eggs' & 'Schoko-bons’ uit de winkelrekken worden gehaald, ongeacht het lotnummer of de vervaldatum, raadt Test Aankoop de consumenten aan deze terug te brengen naar het verkooppunt en hun geld terug te eisen. 

 

Consumenten die na het eten van een van deze producten door salmonella zijn besmet geraakt, wordt aangeraden om alle elementen die kunnen deel uitmaken van een eventuele klacht te verzamelen.  Deze klachten kunnen vervolgens worden overgemaakt aan de klantendienst van Ferrero (Consumer.Service.benelux@ferrero.com). Test Aankoop zal er nauwlettend op toezien dat de rechten van de consumenten worden gevrijwaard.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.