Persbericht

Test Aankoop vraagt de EU-Commissie om titaniumdioxide van de lijst van levensmiddelenadditieven te schrappen, na het advies van de EFSA

06 mei 2021

Test Aankoop ijvert al enkele jaren voor het verbod van titaandioxide (E171), de witte kleurstof die vaak wordt gebruikt, met name in snoep of gebak, en die in de ingrediëntenlijst wordt opgenomen onder de code E171. Het Europees Parlement had hiervoor gepleit in een resolutie van 5 oktober 2020, waarin werd verwezen naar onderzoek dat Test Aankoop in samenwerking met haar zusterorganisaties in Spanje, Italië en Frankrijk had gevoerd. In 2019 hadden zij negen voedingsmiddelen geanalyseerd die nanodeeltjes bevatten Ook in M&M's, Freedent kauwgom en marsepeingebakjes van Delhaize werd titaniumdioxide (E171) aangetroffen zonder dat dit op het etiket vermeld stond.

Volgens de Europese wetgeving kan een levensmiddelenadditief alleen worden goedgekeurd als het gebruik ervan veilig, technologisch gerechtvaardigd en niet misleidend is, maar juist een voordeel oplevert. Na analyse van duizenden studies over dit onderwerp besloot de EFSA echter dat een risico op genotoxiciteit niet kon worden uitgesloten, dit betekent dat DNA wijzigingen zouden kunnen leiden tot kankervorming . De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid kon geen drempelwaarde bepalen waaronder elk potentieel gezondheidsrisico kan worden uitgesloten.

Test Aankoop herinnert eraan dat er geen technologische noodzaak is die het gebruik van titaniumdioxide, dat alleen voor esthetische doeleinden wordt gebruikt, rechtvaardigt. Een bewijs dat wordt geleverd door het feit dat tal van levensmiddelenfabrikanten op de Franse markt - waar het gebruik ervan sinds januari 2020 verboden is - het reeds uit hun producten hebben verwijderd.

"Het advies van EFSA is duidelijk wat betreft de risico's van het gebruik van dit additief voor de gezondheid van de consument", reageert Simon November, woordvoerder van Test Aankoop, "het laat de Europese Commissie geen andere keuze dan voor te stellen titaniumdioxide te schrappen van de lijst van toegestane levensmiddelenadditieven. Wij dringen er bij haar op aan dit zo spoedig mogelijk te doen en moedigen fabrikanten aan op dit voorstel te anticiperen door titaniumdioxide nu reeds uit hun producten te verwijderen.

Test-Aankoop herinnerte eraan dat ook andere levensmiddelenadditieven, zoals siliciumdioxide (E551) en zilverdioxide (E174) een probleem vormen en aan een nieuwe risicoanalyse van de EFSA moeten worden onderworpen.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.