Persbericht

Test Aankoop waarschuwt voor hormoonverstoorders in sommige fopspenen

29 juli 2021

Uit een onderzoek van Test Aankoop naar de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in 15 types fopspenen gemaakt van silicone of van rubber, blijkt dat de fopspenen voor baby’s van 0 tot 6 maanden van het merk Dodie, te koop in de apotheek, een verhoogde concentratie Bisfenol A (BPA) (2,33 mg/kg) bevatten in het schildje.  Voor Test Aankoop hoort deze hormoonverstoorder absoluut niet thuis in producten voor kinderen. De consumentenorganisatie heeft de FOD Economie dan ook gewaarschuwd en dringt aan op strengere normen in België om baby’s en jonge kinderen te beschermen tegen hormoonverstoorders.

15 fopspenen onderworpen aan labotest

Test Aankoop liet een test op gevaarlijke stoffen uitvoeren op 15 fopspenen, sommige van silicone, andere van rubber.  Resultaat? De fopspenen voor baby’s van 0 tot 6 maanden van het merk Dodie, te koop in de apotheek, bevatten een verhoogde concentratie Bisfenol A (BPA) (2,33 mg/kg) in het schildje.  Dit terwijl de verpakking fier “0% BPA” vermeldt.  Nochtans wordt BPA, een substantie die geclassificeerd staat als hormoonverstoorder en dus schadelijk is voor de ontwikkeling van baby’s en kinderen, door het agentschap REACH (verantwoordelijk voor de registratie, evaluatie en autorisatie van chemische producten) beschouwd als zeer zorgwekkend, zegt Test Aankoop.

Te lakse normen

Europa heeft Bisfenol A reeds verboden in speelgoed dat kinderen in de mond kunnen stoppen of (gebruiks)voorwerpen die in contact komen met voedsel, zoals zuigflessen (concentratiegrens beperkt tot 0,05mg).  Vreemd genoeg behoren fopspenen niet tot deze categorieën en vallen daarom niet onder deze reglementering. Alleen de mate waarin BPA vrijkomt tijdens het gebruik van de speen (vermenging via het mondspeeksel) wordt bijgevolg gereguleerd.  Zich bewust zijnde van deze lacune, heeft Europa aangekondigd dat het als onderdeel van haar strategie rond duurzaamheid van chemische producten, wetgevende maatregelen zal voorstellen om te garanderen dat kinderen evenveel bescherming zullen genieten tegen schadelijke chemische stoffen in deze producten als in speelgoed.  Sommige landen, zoals Frankrijk en Oostenrijk, hebben al beslist een stap verder te gaan dan de Europese verordening door simpelweg deze substantie in fopspenen en bijtringen te verbieden.     

Een ontgoochelende reactie van de autoriteiten

Omdat het de gezondheid van erg jonge kinderen betreft, heeft Test Aankoop niet geaarzeld de FOD Economie meteen van zijn bevindingen op de hoogte te brengen met de bedoeling het product via het RAPEX-systeem uit de handel te laten halen en de overheidsdienst zijn Europese tegenhangers te kunnen laten inlichten.  Deze liet echter weten dat hij niet kan tussenkomen omdat de analyses van Test Aankoop werden uitgevoerd op basis van de Franse norm, die strenger is dan de in België geldende Europese norm.  “Wij baseren onze analyses steeds op de strengste norm, vandaar dat we in onze analyse de Franse maatstaven hebben gebruikt, zeker wanneer de gezondheid van jonge kinderen in het gedrang komt”, stelt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop.  “Wij menen dat Bisfenol A niet thuishoort in fopspenen voor baby’s en vragen de FOD Economie de nodige analyses uit te voeren op de fopspenen van Dodie om na te gaan of ze op z’n minst voldoen aan de Europese norm.  Wij pleiten er ook voor dat België een strengere norm aanneemt waarbij de aanwezigheid van deze stof eenvoudigweg wordt verboden in fopspenen.

 

 

Dodie, een fabrikant van babyspullen, stuurde ons volgende reactie op het artikel dat op 29 juli 21 werd gepubliceerd op de website van Test Gezond.

Recht van Antwoord

  • Test Aankoop stuurde op 18 juni de resultaten van hun test. We nemen die resultaten heel ernstig.
  • We hebben meteen een eigen onderzoek opgestart. In de tussentijd hebben we de producten in kwestie geblokkeerd in onze stock, zodat er geen fopspenen van het bewuste type meer verkocht zouden worden tot het onderzoek was afgerond.
  • We hebben meteen een volledig onderzoek besteld en analyses laten uitvoeren door een onafhankelijk lab om de oorsprong van de bewuste Bisphenol A te vinden. We hebben de resultaten van dat onderzoek op 5 juli gedeeld met Test Aankoop/Test Gezond.

    Ons onderzoek bracht de volgende punten aan het licht:

  • Dodie-fopspenen zijn conform aan de geldende regels en vormen geen enkel gevaar voor de consument.
  • De migratietests tonen minimale sporen aan van Bisphenol A in het mondstuk van de fopspeen in kwestie. Die stoffen migreren niet en kunnen dus op geen enkele wijze in het organisme opgenomen worden.
  • De minieme hoeveelheid Bisphenol die Test Gezond detecteerde in één lot (referentie “Maman Je t’Adore”, lot S28-19-A31) vormt een geïsoleerd geval. Ze is op geen enkele wijze van toepassing op alle “Maman Je t’Adore”-fopspenen, noch op het hele gamma Dodie-fopspenen.

Test Aankoop neemt nota van het antwoord van Dodie. Wij blijven er echter bij dat Bisphenol A een zorgwekkende substantie is, die op geen enkele manier thuishoort in producten voor kinderen. Wij blijven dan ook een nultolerantie voor Bisphenol A in alle kinderproducten bepleiten.

Lees hier het oorspronkelijke artikel

 

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.