Persbericht

Bamboe servies dan toch niet uit de rekken zegt Test Aankoop

22 juni 2021

Sinds februari 2021 geldt er een verbod op de verkoop van producten die bamboevezel en melanine bevatten.  Het is aan het FAVV om de naleving van dit verbod te controleren.  Maar, bij een door Test Aankoop uitgevoerde steekproef op producten bedoeld voor baby’s en jonge kinderen, bleek dat nog verboden producten op de markt aanwezig zijn.  De organisatie maakte haar bevindingen over aan het FAVV en roept op tot meer controles.

Een gevaarlijke modegril…

Bamboe-servies is al enige tijd volop in de mode. Dat het minder giftig en ecologischer zou zijn dan plastic servies, gaf het product een duwtje in de rug.  In werkelijkheid bevatten sommige van deze producten echter niet enkel bamboe, maar bamboevezels waarin ook gebruik gemaakt van twee schadelijke stoffen, met name melamine en formaldehyde.  Stoffen die kunnen vrijkomen bij temperaturen boven 70°C, bijvoorbeeld bij verhitting in een magnetron. 

Reeds in februari 2020 publiceerde de Italiaanse zusterorganisatie van Test Aankoop een test van 14 producten uit bamboevezels vervaardigde producten waarbij problemen werden vastgesteld met het vrijkomen van schadelijke stoffen. In 2020 maakte het Europees systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders (RASFF) melding van 82 producten waarbij problemen met overmatige migratie van stoffen uit materialen die met bamboe in contact komen werden vastgesteld. Afgezien van mogelijke veiligheidsrisico's beweren deze producten soms ten onrechte dat zij biologisch afbreekbaar en dus milieuvriendelijk zijn. Dit is echter niet het geval, aangezien zij ook plastic bevatten.

 

Geplande controles

Materialen die bedoeld zijn om met levensmiddelen in contact te komen, moeten door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) worden beoordeeld alvorens te worden toegelaten. Een dergelijke beoordeling is echter nog nooit uitgevoerd voor producten die, onder meer, van bamboevezels worden gemaakt.  Dit was voor de Europese Commissie aanleiding om in februari jl. duidelijkheid te scheppen: het gebruik van bamboevezels in kunststoffen is niet toegestaan en dit soort producten die op de markt worden gebracht voldoen niet aan de Europese normen. België had als startdatum voor scherpere controles het tweede kwartaal van 2021 vooropgesteld. Vanaf dan wilde men nagaan of deze voorwerpen niet op de markt aanwezig zijn.

 

Nog steeds op de markt

Test Aankoop trok echter zelf op onderzoek uit om na te gaan of de verkoop van dergelijke producten ondertussen werd stopgezet.  Helaas vond de consumentenorganisatie, ondanks het verbod, verschillende producten voor baby’s en jonge kinderen terug. Kinderservies dat bijvoorbeeld online beschikbaar is op Sebio, Nature & Découverte[1], fruugo, smallable, of l’armoire de bébé[2], maar ook in bepaalde fysieke winkels : producten van het merk Lässig of het merk Ekobo.

 

Test Aankoop interpelleert het FAVV

Test Aankoop heeft meteen zijn bevindingen onmiddellijk overgemaakt aan het FAVV en het verzocht het agentschap zijn controles te verscherpen. "Wij vragen nultolerantie voor de verkoop van producten die bamboevezels en melamine bevatten, die vooral als ze bestemd zijn voor jonge kinderen, hun gezondheid in gevaar kunnen brengen", verklaart Simon November, woordvoerder van de organisatie.

 

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.