Persbericht

XLS Medical: veel geld voor (valse) beloften

03 augustus 2022
xls

Ondanks de alomtegenwoordige reclame voor XLS Medical, vond Test Aankoop in zijn uitgebreide onderzoek weinig bewijs dat de producten je daadwerkelijk helpen afvallen. En dat terwijl ze tot 130 euro per maand kosten! De consumentenorganisatie is het ook niet eens met het statuut van ‘medisch hulpmiddel’ waaronder deze producten op de markt zijn gebracht. Volgens ons heeft de fabrikant daar namelijk voor gekozen om de strengere reclameregels voor voedingssupplementen te omzeilen. Test Aankoop heeft het FAGG daar dan ook van op de hoogte gebracht.

Opvallende reclame

In sommige apotheken kun je er niet naast kijken en ook op sociale netwerken of televisie is de reclame voor XLS Medical niet te missen. Zelfs met prijzen tot € 130 per maand verkopen de afslankproducten als warme broodjes. Daarom heeft Test-Aankoop zeven producten van XLS Medical onder de loep genomen om hun doeltreffendheid na te gaan: XLS Medical Pro-7 (+/- €110 per maand), XL-S Medical Ultra 5 (+/- €100 per maand), XLS Medical Fat Reducer (+/- €75 per maand), XL-S Gewichtsverlies (+/- €39 per maand), XL-S Medical Vetbinder (+/- €86,95 per maand), XL-S Medical Max Strength (+/- €105 per maand) en XL-S Medical Eetlustremmer (+/- €130 per maand).

 

Geen bewezen effectiviteit

Test Aankoop heeft alle beschikbare wetenschappelijke studies over deze zeven producten opgezocht en uitgeplozen. Daaruit blijkt dat er geen voldoende bewijs is dat de producten echt helpen afvallen. Voor de meeste producten zijn er maar één of twee kleine studies gepubliceerd, allemaal gesponsord door de fabrikant, waarbij de onderzoekers zich focusten op gewichtsvermindering in gevallen van overgewicht of obesitas. De studies suggereren een klein, gunstig effect, maar er is meer onderzoek nodig om na te gaan of dit effect echt bestaat, en of het klinisch relevant is. Bovendien namen telkens een 100-tal mensen deel aan elke studie, en werden de deelnemers maar enkele maanden gevolgd. Volgens de richtlijnen van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) zijn studies van een jaar of langer nodig om uitspraken te kunnen doen over de doeltreffendheid van geneesmiddelen voor gewichtsverlies. Waarom zouden we de lat voor medische hulpmiddelen lager leggen, vraagt Test Aankoop zich af.

 

Verkeerde status = klacht bij het FAGG

De zeven onderzochte producten bevatten allemaal een mengsel van voedingsvezels en additieven. Maar de fabrikant Perrigo koos ervoor ze te registreren als medische hulpmiddelen, en niet als voedingssupplementen. Volgens Test Aankoop is dit waarschijnlijk om de reclamevoorschriften voor voedingssupplementen te omzeilen. Die zijn ook niet ideaal, maar toch strenger dan voor medische hulpmiddelen.

Om voor een product de status van medisch hulpmiddel te verkrijgen, moet de fabrikant een bedrijf dat CE-labels aflevert ervan overtuigen dat de producten een hoofdzakelijk mechanische werking hebben. Perrigo beweert dat dat voor de XLS Medical-producten het geval is, maar uit de analyse van Test Aankoop blijkt duidelijk dat die mechanische werking voor geen enkel van de zeven producten kan worden aangetoond. De consumentenorganisatie heeft die bedenkingen overgemaakt aan het FAGG. 

"Het zou niet de eerste keer zijn dat een product van XLS Medical uit de rekken verdwijnt, omdat de werking ervan bij nader inzien toch niet hoofdzakelijk mechanisch is", legt Laura Clays, woordvoerder van Test Aankoop, uit. "Twee jaar geleden heeft Perrigo XL-S Medical Koolhydraatblokker om diezelfde reden van de markt gehaald na een klacht van ons. Dat heeft helaas veel te lang geduurd. Wij hopen dat de bevoegde instanties deze keer wat sneller reageren.”

 

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.