Nieuws

Hoeveel volkoren zit er in jouw brood?

21 januari 2021

Weet jij wat je eet na het kopen van een brood? Bij gebrek aan benamingen en ingrediëntenlijsten is het tussen alle niet-voorverpakte broden moeilijk te weten wat je in handen hebt. En daar moet verandering in komen. Ons onderzoek.

Volkoren is één van de hoofdingrediënten van een gezonde voeding. Daarom wilden wij graag nagaan hoe gemakkelijk (of moeilijk) je kunt achterhalen of een brood een volkorenbrood is en wat de gezonde alternatieven zijn. Het resultaat: in veel gevallen ontbreekt duidelijke en volledige info.

Naar het dossier volkorenbrood

Naar het dossier volkoren

44 bezochte plaatsen in heel België

We voerden ons onderzoek uit in 44 bakkerijen, broodjeszaken en supermarkten in België. Telkens kochten we er twee broden: een volkorenbrood op basis van volkorentarwemeel en een alternatief brood met zoveel mogelijk volkorenmeel. In een labo onderzochten we voor al deze broden het gehalte aan mineralen, vezels en het zout.

Onze voedingsanalyse in het labo toonde aan dat 15 ‘bakkerijbroden’ meer zout bevatten dan wettelijk toegestaan. Wat het aantal vezels en mineralen betreft, zagen we grote verschillen tussen de broden onderling.

Op zoek naar informatie

Op het vlak van informatie bleven we met lege handen achter. Zo troffen we zelden een ingrediëntenlijst aan en/of een aanduiding van de gebruikte granen. Bakkerijen toonden bij slechts 8 op de 64 broden een duidelijke lijst met gebruikte granen. We waren teleurgesteld over de gebrekkige aanduiding van ingrediënten in broodjeszaken. Supermarkten verstrekken iets betere informatie met een aanduiding van de gebruikte granen of een volledige ingrediëntenlijst. Carrefour, Colruyt, Cora en Delhaize vermelden ingrediëntenlijsten online, maar het percentage volkorenmeel is daarbij niet altijd duidelijk.

Ook de prijsaanduiding laat al te vaak te wensen over: in bijna drie vierde van de gevallen was er geen aanduiding van de prijs per kilo, terwijl er bij 8 broden helemaal geen prijs stond.

Sowieso voldoet dit niet aan de vereisten en willen we dat dit verandert.

Een wet, duidelijkheid en controles graag!

Door het gebrek aan wetgeving rond samenstelling, benamingen en vermeldingen is het vrij logisch dat je niet goed weet welk brood je in handen hebt. Wij streven onophoudelijk voor jouw recht op duidelijke en volledige informatie, zodat je weldoordachte keuzes kunt maken.

Daarom schreven we na afloop van dit onderzoek een brief naar de FOD Economie. We pleiten voor betere informatie op het vlak van de samenstelling en van het gehalte aan volkorenmeel in het brood. Daarom vragen we om (op het product of in het rek en - voor webshops - op de website van de verkoper) de volledige ingrediëntenlijst weer te geven met duidelijke vermelding van de verhouding tussen volkorenmeel en bloem en met de voedingswaarde. Ook moet de naam van het brood een weerspiegeling zijn van de samenstelling (de gebruikte granen) en moet er een garantie bestaan dat deze granen in voldoende mate gebruikt werden. De nieuwe wetgeving in Nederland kan hierbij als inspiratie dienen. Broden worden er gerangschikt in 3 categorieën volgens het gehalte aan volkorenmeel: volkoren (100% volkorentarwemeel), bruin (het meel bestaat voor minstens 50% uit volkorentarwemeel) of wit (hoofdzakelijk witte bloem). Deze categorieën moeten deel uitmaken van de naam. Ook bij ons zouden minimumpercentages verplicht moeten worden.

In afwachting van zo’n evolutie moet de bestaande wetgeving op het vlak van benamingen, qua aanduiding van het percentage aan volkoren granen en qua aanduiding van het type granen strikt worden nageleefd, wat vandaag niet het geval is. Vandaar de nood aan strikte en efficiënte controles. Dit vereist echter een duidelijke afbakening van de bevoegdheden tussen de FAVV en de FOD Economie.

Intussen blijven wij strijd voeren tegen misleidende voedseletiketten. Wij nemen regelmatig diverse voedingsmiddelen onder de loep. Als een verpakking ons misleidend lijkt, nemen wij contact op met de fabrikant. Tijdens ons onderzoek, zijn we uitgekomen op het illegaal gebruik van de term "volkoren" bij het brood van Boerkens.

Naar de Pinokkio-producten