Nieuws

Verse worst te vet en te zout

19 december 2016
worstjes gezouten vet

Verse worst zet u maar beter niet dagelijks op het menu. Meer dan de helft van de worsten uit onze test bevatte veel meer zout en vet dan goed voor u is. Op de koop toe werden in onze analyse zeven op de tien exemplaren uit de supermarkt en slagerij te warm bewaard.

Verse worst is in feite vooral gemalen vlees dat wordt verpakt in een darm, doorgaans van een varken of schaap. Wij namen een steekproef van 24 varkens-rundworsten en 13 kippenworsten onder de loep. 22 ervan kochten we aan in verschillende supermarkten, de overige 15 bij slagerijen.

Zeven op tien te warm bewaard

Net zoals gehakt zelf bederft ook verse worst erg snel. Het is daarom belangrijk dat het steevast correct wordt bewaard. Wettelijk mag de bewaartemperatuur niet meer dan 4°C mag bedragen, maar heel wat supermarkten en slagerijen lappen die norm aan hun laars. Niet minder dan 73 % van de verse worsten die wij onderzochten, had net na aankoop een temperatuur van meer dan 4°C, 51 % zelfs meer dan 5°C. Niet alleen een wettelijke inbreuk, maar tevens een gevaar voor uw gezondheid. Een te hoge bewaartemperatuur kan immers de ontwikkeling van allerhande bacteriën in de hand werken.

Bak bacteriën dood

Gelukkig troffen wij in de worsten die wij onder de loep namen slechts in beperkte mate bacteriën aan. Geen direct gevaar dus, althans als u de verse worst goed verhit tot in de kern, zoals het hoort. Het bakproces maakt dat bacteriën worden gedood, waardoor u met een gerust hart uw verse worst kunt verorberen. Heel wat mensen durven echter al eens een stukje rauwe verse worst eten. Dat is iets wat wij ten stelligste afraden.

Zout in overvloed

21 van de 37 geteste verse worsten be¬vatten bovendien meer dan 1,5 g zout/100 g en vallen daarmee onder de noemer "zoutrijk eten" van de FOD Volksgezondheid. Zij raden aan om de consumptie van zulke producten tot een minimum te beperken. Geen verrassend advies als u weet dat we dagelijks zo'n 9,5 g zout binnenkrijgen. Bijna het dubbele van het streefdoel van 5 g/ dag dat de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert.

Veel vlees, veel vet

De kippenworsten wogen gemiddeld 163 g, de gemengde worsten zelfs 183 g. Flink wat hoger dan de 100 g die wordt vooropsteld als aanbe¬volen dagelijkse portie. Mocht het om mager vlees gaan, dan zou dat die grote portie enigszins compenseren. Het vetgehalte varieerde echter van 3,45 % tot 25 % bij de kippenworsten en van 9,4 % tot 26, 8 % bij de gemengde. Onder het wettelijk maximum, maar niettemin rijkelijk veel.