Nieuws

Zink en vitamine D beschermen je niet tegen corona

01 februari 2021

Sinds het begin van de coronacrisis circuleren op het web de wildste theorieën om je weerbaarheid tegen het coronavirus te verhogen. Niet in het minst over bepaalde supplementen zoals vitamine D en zink. Hoewel beide een belangrijke rol spelen in ons immuunsysteem, blijken ze weinig te doen tegen COVID-19.

Verhogen bepaalde voedingssupplementen je weerstand én zul je daardoor minder snel besmet geraken met het coronavirus? Als je een snelle zoekactie doet op het web, lijkt het antwoord soms ja te zijn. Maar toch zijn er tot dusver nog weinig wetenschappelijke argumenten in die richting. De Hoge Gezondheidsraad (HGR) vatte in een nieuw advies de wetenschappelijke stand van zaken samen.

Vitamine D enkel aangeraden voor risicogroepen

Een tekort aan vitamine D is onze contreien courant. Om zo’n tekort te voorkomen moet je voldoende vette vis, eieren, kaas, vlees of voedingsmiddelen verrijkt met vitamine D consumeren én je lichaam op regelmatige basis blootstellen aan zonlicht. Al blijft zelfs dan een supplement nog vaak aangewezen. Wetende dat vitamine D mee instaat voor het goed functioneren van ons immuunsysteem, is het logisch dat de vraag rijst of je bij zo’n tekort dan ook vatbaarder bent voor COVID-19. Daar is voorlopig echter geen enkel wetenschappelijk bewijs voor.

Toch raadt de HGR mensen bij wie het vitamine-gehalte doorgaans aan de lage kant is zoals bijvoorbeeld ouderen, zwangere vrouwen, mensen met een donkere huid en sommige vegetariërs, aan om hun vitamine D-gehalte te laten controleren en indien nodig een supplement te nemen. Vitamine D heeft immers ook nog tal van andere functies, waardoor een tekort, zeker bij deze groepen, het zo snel mogelijk wordt aangevuld.

Preventieve zinkkuur bij verhoogd risico

Ook zink speelt een essentiële rol in ons immuunsysteem, maar tekorten hiervan zijn wel veel minder courant. Je kunt je gehalte op peil houden via zinkrijke voeding zoals vlees, eieren, vis, granen, melk, melkproducten en peulvruchten. Wie een verhoogd risico heeft op besmetting en zelf nog geen symptomen vertoont, zou baat kunnen hebben bij een preventieve kuur van 3 à 4 weken. De HGR raadt daarom bevolkingsgroepen met een verhoogd risico op een zinktekort zoals zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, ouderen of mensen met een onevenwichtig voedingspatroon toch aan om een supplement te nemen van 10 mg/dag.

Hoe dan ook neem je voedingssupplementen het best enkel op medisch advies. Sommige ervan zijn immers niet zonder risico’s. In ons dossier leggen we de belangrijkste supplementen voor je immuunsysteem op de testbank.

Naar het dossier voedingssupplementen voor meer weerstand

Naar het dossier vitaminen en mineralen