Nieuws

Onze test van kamille-infusies: Kruidvat van de markt gehaald

26 februari 2020

Naar aanleiding van onze test van kamille-infusies en onze klacht bij het FAVV heeft het agentschap besloten om de kamillethee bij Kruidvat terug te roepen. Deze laatste bevat te veel pyrrolizidine-alkaloïden, een verontreinigende stof die potentieel giftig is voor de mens. De overige 17 infusies in onze analyse leveren geen problemen op.

Tijdens onze test konden we vaststellen dat één van de 18 geanalyseerde infusies een hoeveelheid pyrrolizidine-alkaloïden (PA's) bevatte die volstond om dit product, dat ook sporen van pesticiden bevat, af te raden. Het FAVV heeft zelf een nieuwe analyse uitgevoerd, waarvan de resultaten eveneens niet conform zijn gebleken. Het product werd daarom teruggeroepen.

Nog geen limieten voor pyrrolizidine-alkaloïden

Pyrrolizidine-alkaloïden zijn gifstoffen die van nature aangemaakt worden door bepaalde planten en potentieel giftig zijn voor de mens omdat ze onder meer kankerverwekkend en genotoxisch zijn. Deze stoffen zijn aanwezig in vele wilde planten die samen met kamille geplukt worden. Ze kunnen dus ongewild in kruiden- en bloemenmelanges met kamille terechtkomen.

Momenteel is er geen enkele wet die de aanwezigheid ervan regelt. Er is echter verandering op til: binnenkort zou er een Europese wet over de maximale hoeveelheid van dergelijke residuen in werking moeten treden. De maximale hoeveelheid zal gelijk zijn voor producten uit de conventionele landbouw en producten uit de biologische landbouw.

We hebben dus rekening gehouden met deze toekomstige limieten waar we al toegang toe hadden voor de indeling van de geteste kruidenthee: alleen de kruidenthee van Kruidvat overschrijdt deze drempel. De hoeveelheid PA's die bij onze analyses werd gevonden, was twee keer zo hoog als de door de Europese Commissie toegestane maximale hoeveelheid residuen (MRL) die binnenkort van kracht wordt.

Residuen van pesticiden, zelfs in bio

We hebben ook het gehalte aan pesticiden van deze kruidenthee geanalyseerd. Uit onze analyses blijkt dat zes van de 18 producten, waaronder drie biogecertificeerde producten, sporen van pesticiden bevatten. Geen enkele kruidenthee in onze test overschrijdt echter de door de Europese autoriteiten toegestane maximumlimiet voor residuen van pesticiden.

De duurste is ook de minst gewaardeerde

Naast de analyse van de verontreinigende stoffen heeft een panel van 60 consumenten deze infusies blind geproefd. Uiterlijk, geur en smaak werden beoordeeld: is de smaak te sterk of niet sterk genoeg? Is de infusie fruitig, zoet...? De smaak van de helft van de producten werd als goed beoordeeld en de andere helft als matig. De duurste werd ook het minst gewaardeerd op dit niveau. 


Server Error