Nieuws

Geen "15 % minder" op voedingsetiket

17 februari 2012
Geen "15 % minder" op voedingsetiket

Het Europees parlement verwierp het voorstel om de claim “x % minder” op voedingswaren te mogen vermelden. Dat helpt de consument te beschermen tegen misleiding.

Deze dubbelzinnige en misleidende vermelding gaf alleen maar aanleiding tot verwarring. In feite is het louter een marketingmiddel van de voedingsindustrie om de consument te verleiden met zogezegd gezonde eigenschappen. De bewuste consument beseft immers dat te veel zout, vet en suiker ongezond is. Door een kleurrijk etiket waarop “x % minder …” prijkt, wordt hij dan ook makkelijk om de tuin geleid.

Minder vet, maar alsnog vet

Ook al bevat een zakje chips 15 % minder vet, het is en blijft een vetrijk product! Het is natuurlijk gemakkelijk om het vet-, suiker- of zoutgehalte ietwat te verlagen, als dat in het aanvankelijke product heel hoog is ...

Gelukkig heeft het Europees parlement op 2 februari 2012 beslist dat de claim "bevat nu X % minder" niet op de verpakking van voedingswaren zal mogen staan. Het Europees Bureau van Consumentenverenigingen BEUC en de Europese consumentenverenigingen, waaronder ook Test-Aankoop, zijn opgetogen dat hun actie om de toelating van die claim te verhinderen, succes heeft gehad.

Sommige claims kunnen wel

Volgens de huidige Europese wetgeving omtrent voedingsclaims, die van toepassing is sinds 2007, mogen voedingsmiddelen wel "verlaagd gehalte aan" of "light" vermelden om aan te duiden dat hun product minder suiker, vet of zout bevat, zij het onder bepaalde voorwaarden: in het product moet minstens 25 % minder zout of minstens 30 % minder vet of suiker zitten, en dit ten opzichte van gelijkaardige producten die op de markt beschikbaar zijn.

Bij het verworpen voorstel "x % minder" daarentegen had de vergelijking betrekking op de vorige versie van hetzelfde product.

De consument verblinden om te verkopen?

Laten we twee gelijkaardige pakken koekjes vergelijken:

  • Op het ene staat "met verlaagd vetgehalte", wat betekent dat het minstens 30 % minder vet bevat dan andere gelijkaardige producten van andere merken.
  • Op het andere product pakt het etiket uit met "bevat 20 % minder vet", maar hier gaat het om een vermindering ten opzichte van de vorige versie van dat product.

Hoewel die laatste vermelding aanlokkelijker klinkt, is het vetgehalte juist meer verlaagd in het eerste product! Het mag duidelijk zijn dat dit verwarrend is voor de consument.

Blijven ijveren voor duidelijke informatie

Wij zijn dus zeer verheugd over de beslissing van de Europarlementariërs om het voorstel “bevat nu x % minder … " te verwerpen. Het sterkt ons in onze overtuiging dat het nuttig en noodzakelijk is om actie te blijven voeren tegen ongeoorloofde marketingstrategieën van de voedingsindustrie.