Nieuws

Akkermansia: een dubieus afslanksupplement

28 september 2022
akkermansia

The Akkermansia Company is een nieuw "afslank" voedingssupplement dat onlangs op de markt kwam. "Een revolutionaire bacterie tegen overgewicht", kopten de kranten. Dit product bevat gepasteuriseerde Akkermensia muciniphila, een bacterie die deel uitmaakt van onze darmmicrobiota.

Dit nieuwe “afslank” voedingssupplement van The Akkermansia Company kost maar liefst € 65 voor een behandeling van 30 dagen. Het wordt gepromoot voor meer “gewichtscontrole” door professoren die er een aardig centje mee bijverdienen. Het zou ook bescherming bieden tegen risicofactoren voor hart- en vaatziekten en diabetes. Nochtans is dat helemaal niet bewezen. Dit product heeft overigens ook geen notificatienummer. Dat wil zeggen dat het nog niet door het FOD Volksgezondheid is goedgekeurd en bijgevolg wettelijk dus eigenlijk niet verkocht worden. Zij volgen dit verder op.

Helpt deze darmbacterie om af te vallen?

Waarom dit voedingssupplement ook groene thee en chroom bevat

Hoe consumenten worden misleid

Waarom sommige academici dit Akkermansia muciniphila supplement promoten …

 

Helpt deze darmbacterie om af te vallen?

Als we de verpakking en de communicatie van de firma mogen geloven, helpt dit middel om te vermageren. Maar de studie die deze claim volgens de website van The Akkermansia Company onderbouwt, is niet bepaald overtuigend. 

Er namen slechts 40 proefpersonen met overgewicht aan deel. Dat is veel te weinig om conclusies te trekken. De proefpersonen die de Akkermansia-pillen namen vielen op drie maanden tijd 1,73 kg af. De deelnemers die een placebo innamen kwamen iets meer dan een halve kilo bij. Iets meer dan twee kilo verschil dus. Belangrijk detail: dit effect bleek statistisch niet betekenisvol. We kunnen dus allesbehalve zeker zijn dat deze pillen écht een verschil maken op het vlak van lichaamsgewicht.

Volgens richtlijnen van het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA) en de U.S. Food and Drug Administration (FDA) zijn studies van een jaar of langer nodig om uitspraken te kunnen doen over de doeltreffendheid van geneesmiddelen om te vermageren. En je moet er minstens 5 % van je lichaamsgewicht mee kwijtraken (iemand die 90 kg weegt dus minstens 4,5 kg). Waarom zouden we voor voedingssupplementen de lat lager leggen? 
 

Waarom dit voedingssupplement ook groene thee en chroom bevat

Op de verpakking lezen we dat er naast de Akkermansia bacteriën ook groene thee en chroom in dit product zit. Deze ingrediënten worden helemaal niet vermeld in bovenvermelde studie.

Waarom heeft de fabrikant ze toegevoegd? Voor ons is de reden klaar als een klontje: om de reclameregels voor voedingssupplementen te omzeilen

Als je een voedingssupplement op de markt brengt, mag je er niet zomaar eender wat over zeggen. Je hebt toelating nodig van het Europese Voedselagentschap (EFSA). 

Het EFSA heeft vooralsnog geen enkele claim goedgekeurd voor Akkermansia-bacteriën. De fabrikant heeft dus geen toelating om te beweren dat ze helpen om je gewicht te beheersen. 

Voor groene thee en chroom zijn onder voorbehoud echter wél claims toegelaten die (enigszins) betrekking hebben op het bereiken of behouden van een gezond gewicht en het behoud van een normale bloedsuikerspiegel (ook op de verpakking).

Deze ingrediënten toevoegen biedt de firma een achterpoortje om toch claims op de verpakking te mogen zetten. Die hebben dus helemaal geen betrekking op die Akkermansia-bacteriën, maar consument denkt natuurlijk dat dit wél het geval is. De firma doet er immers alles aan om die indruk te wekken.

Hoe consumenten worden misleid

Op de verpakking van The Akkermansia Company pronkt in grote letters “gewichtscontrole” en “wetenschappelijk bewezen”. Kleine sterretjes zouden duidelijk moeten maken dat die claim betrekking heeft op de toevoeging van de groene thee. Maar geen kat die dat doorheeft. Het etiket wekt de indruk dat de gepasteuriseerde Akkermansia en de “30 miljard bacteriën” een wetenschappelijk bewezen verschil maken, terwijl dat dus helemaal niet aangetoond is. 

akkermansia

‘Gewichtscontrole’ op de verpakking slaat niet op de darmbacterie Akkermansia muciniphila, maar wel op de toevoeging van groene thee.

 

Op de website van The Akkermania Company, waarvan je de link terugvindt op de verpakking, stond tot voor kort trouwens letterlijk te lezen dat het “wetenschappelijk bewezen” is dat Akkermansia het verschil maakt. Maar dat is, naar aanleiding van een klacht van het FOD Volksgezondheid en een kritisch artikel in Le Soir ondertussen aangepast naar "wetenschappelijk getest". Alsof dat voor de gemiddelde consument een wezenlijke verandering is … Dit blijft in onze ogen misleidend. 

‘Wetenschappelijk bewezen’ of ‘wetenschappelijk getest’. Wat maakt het uit? Het is vooral niet heel wetenschappelijk allemaal.

‘Wetenschappelijk bewezen’ of ‘wetenschappelijk getest’. Wat maakt het uit? Het is vooral niet heel wetenschappelijk allemaal.Op een andere website, ondertussen offline gehaald, pakt de firma ook uit met “therapeutische claims”, waarbij beweringen worden gedaan over de preventie en behandeling van ziektes. Zo zou dit middel helpen om “diabesitas” te bestrijden, een term die verwijst naar het gelijktijdig voorkomen van zowel obesitas als diabetes. Zulke claims zijn niet alleen verboden voor voedingssupplementen, maar ook niet overtuigend bewezen.

Om de verkoopcijfers te bevorderen, rekent de firma duidelijk ook op apothekers en andere zorgverleners. Die konden gisteren deelnemen aan een webinar over alle gunstige effecten van deze wonderbaarlijke bacteriën. Op het einde kregen ze de vraag of ze overtuigd waren om het middel voor te schrijven. En of ze bezoek wensten van een vertegenwoordiger.

 

Waarom sommige academici dit Akkermansia muciniphila supplement promoten …

De rol van bepaalde darmbacteriën zoals Akkermansia muciniphila op onze gezondheid wordt al jaren bestudeerd door onderzoekers van de Université Catholique de Louvain.

De eerste studies werden met overheidsgeld gefinancierd. Toen de resultaten daarvan veelbelovend bleken, richtte een van hen - professor Cani – samen met een Nederlandse collega van de Universiteit van Wageningen, in 2016 een spin-off op, A-Mansia, met de bedoeling het product naar de markt te brengen en privéwinsten te maken.

Het is niet toevallig dat ze dit product als voedingssupplement commercialiseerden. Dat is veel sneller, gemakkelijker en goedkoper dan het als geneesmiddel op de markt brengen.

Samen met enkele andere collega’s bezit Cani verschillende patenten op de gepasteuriseerde vorm van deze bacterie. Hij is eveneens aandeelhouder en lid van de Raad van Bestuur van de firma A-Mansia, ondertussen The Akkermansia Company genoemd.

Hoewel zijn onderzoek interessante informatie oplevert en voortzetting verdient, is het jammer dat een academicus meewerkt aan de marketing en promotie van een duur product waarvan de doeltreffendheid niet overtuigend is bewezen en consumenten én zorgverleners op een dwaalspoor worden gezet.
 

Lees meer over voedingssupplementen