Nieuws

Aardbeien: wacht op het seizoen

02 maart 2009
Aardbeien: wacht op het seizoen

De aardbeien liggen al in de kraampjes. Wij raden u echter af ze te kopen vóór het volle seizoen, dat van eind april tot augustus loopt. De sociale en milieukosten zijn zo hoog dat men er niet naast kan kijken.

De Belg is een van de grootste verbruikers van aardbeien in Europa, met 2,2 kg per inwoner per jaar. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, zal België van nu tot eind mei duizenden tonnen aardbeien uit Zuid-Europa of Marokko ingevoerd hebben. Enkele raadgevingen op het moment dat de eerste aardbeien in onze supermarkten of in de kraampjes verschijnen.

De aardbeientijd

De bakjes aardbeien uit Spanje trekken de aandacht in de warenhuizen. Ze lijken nog aantrekkelijker door de lage prijzen die mogelijk gemaakt worden door goedkope arbeidskrachten. Aardbeien vindt men immers het hele jaar door. Het volle seizoen blijft evenwel de lente, en van eind april tot augustus kan men er zich te goed aan doen tegen redelijke prijs.

De aardbeien die men in onze winkels ziet tussen januari en april komen met name uit Nederland, Spanje, Marokko en Italië. Vanaf mei tot in augustus zijn ze hoofdzakelijk van Belgische oorsprong, volgens de lokale variëteiten (bijv. Elsanta, Selva, Darselect).

Zoals het geval is voor veel fruit en groenten, is men enkele jaren geleden overgestapt naar een intensieve productie zodat ze heel het jaar door beschikbaar zijn. Voor een groot deel van de Europese consumenten is het eten van aardbeien, tomaten of druiven, net als tropische vruchten, heel het jaar door, doodnormaal geworden. Maar dit heeft een kostprijs, en zelfs een dubbele kostprijs.

Milieuafdruk

In het begin van het seizoen worden de aardbeien in verwarmde broeikassen gekweekt (bijv. België of Nederland) of in volle grond onder plastic tunnels (bijv. streek van Huelva in Spanje). Dit vertegenwoordigt een hoog verbruik aan energie en water, zonder te spreken over het transport, de CO2 uitstoot en plastic afval.

Aardbeien die overzee gekweekt worden en met het vliegtuig naar Europa gebracht worden, veroorzaken een aardolieverbruik dat 25 maal hoger ligt dan bij hun lokale variant. Hetzelfde geldt voor de Spaanse aardbeien die per vrachtwagen aangebracht worden. En de aardbeiproductie weegt in Spanje zwaar op het milieu: chemische producten, waarvan sommige in de EU verboden zijn, worden in de grond en in het water verspreid, massaal gebruik van water voor irrigatie, reststoffen van plastic, illegaal gebruik van gronden, drooglegging van vochtige zones (bijv. Doñana park).

Een sociale kostprijs

Zoals overigens gebleken is uit onze ethische enquête over tomaten wordt voor intensieve cultuur in landen als Spanje of Italië op grote schaal gebruik gemaakt van allochtone arbeidskrachten die zich gemakkelijk laten exploiteren: Noord-Afrikanen, Oost-Europeanen, enz. Men schat dat de Spaanse aardbeien geoogst worden door 20 000 seizoenarbeiders.

Uit een recente enquête van AZG bleek dat er een gelijkaardige situatie was in Zuid-Italië, in de fruit- en groententeelt. Die gastarbeiders moeten meestal een hongerloon aanvaarden (bijv. € 35 per dag voor een Marokkaanse arbeidster in Spanje), onwettige praktijken inzake tewerkstelling, een schamele huisvestiging en sociale uitsluiting.

In zijn bord kijken … en verder!

Of het nu gaat om een kwestie van smaak… of van ecologische nasmaak, wij kunnen u alleen maar aanraden het seizoen van de Belgische aardbeien af te wachten, dat gaat van eind april tot augustus. Dan smaakt u echt de aardbei, in tegenstelling tot de aardbeien zoals de Spaanse Camarosa, die meer op het uiterlijk aspect gericht is. Indien u toch buiten het seizoen aardbeien wenst te kopen afkomstig uit het buitenland, geef dan de voorkeur aan die welke zich het dichtst bij ons bevinden en die met de vrachtwagen gebracht worden, boven die welke met het vliegtuig komen (bijv. Israel, Egypte, Ethiopië).