Hoe wij testen

Analyse van kamille-infusies: hoe gingen we te werk?

25 februari 2020

Bij koud weer valt een kopje thee of warme kruidendrank steeds in de smaak. We hebben achttien infusies met kamille getest en hun hoeveelheid verontreinigende stoffen geanalyseerd. Hieruit selecteerden we de beste en ook degene met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Hieronder lees je hoe we voor onze analyses te werk gingen.

Vervuilende stoffen

We wilden weten of de geanalyseerde infusies ongewenste stoffen bevatten die mogelijk een negatieve invloed op de gezondheid hebben.

Residuen van pesticiden

Pesticiden (fungiciden, herbiciden, insecticiden, nematiciden en rodenticiden) zijn stoffen die gewassen beschermen tegen ziektes, ongedierte en onkruid. Er kunnen dus residuen van pesticiden in onze voeding voorkomen.

Om te vermijden dat we te veel pesticiden binnenkrijgen, voorziet de wet de maximale hoeveelheid residu die van een pesticide in een product aanwezig mag zijn.
Voor biologische producten is officieel vastgelegd welke pesticiden al dan niet gebruikt mogen worden.

Producten die geen residuen bevatten, krijgen vijf sterren. Producten krijgen drie sterren als ze minder residuen dan de wettelijk voorgeschreven maximumwaarden bevatten. Producten krijgen één ster als ze meer residuen dan de wettelijk voorgeschreven maximumwaarden bevatten. Biologische producten krijgen eveneens drie sterren wanneer het gebruik van een verboden pesticide is vastgesteld en/of beoordeeld onder de maximumwaarden voor pesticiden.

Pyrrolizidine-alkaloïden

Pyrrolizidine-alkaloïden zijn toxines die van nature aangemaakt worden door bepaalde planten en potentieel giftig zijn voor de mens omdat ze onder meer kankerverwekkend en genotoxisch zijn. Deze stoffen zijn aanwezig in vele wilde planten die samen met kamille geplukt worden. Ze kunnen dus ongewild in kruiden- en bloemenmelanges met kamille terechtkomen. Uit een onderzoek dat de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) in 2015 voerde, blijkt dat ze in verschillende kruidendranken op basis van planten kunnen voorkomen.

Er is momenteel geen enkele wet die de aanwezigheid van deze stoffen reguleert. Er is echter verandering op til: binnenkort zou er een Europese wet over de maximale hoeveelheid van dergelijke residuen in werking moeten treden. De maximale hoeveelheid zal gelijk zijn voor producten uit de conventionele landbouw en producten uit de biologische landbouw. We hebben onze eigen rangschikking opgesteld op basis van de toekomstige limieten die we al hebben kunnen raadplegen: vijf sterren wil zeggen dat er geen enkel spoor gevonden is, drie sterren komt overeen met restanten onder de toekomstige limiet en één ster wil zeggen dat de limiet overschreden is. Er is slechts één product dat de maximale hoeveelheid overschrijdt. Het product werd doorgegeven aan het FAVV dat het uit de rekken heeft laten halen.