Hoe wij testen

Hoe testen wij gemalen koffie?

24 juni 2021

We analyseerden 25 soorten gemalen dessertkoffie. Hieruit selecteerden we de beste en ook degene met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Hieronder lees je hoe we voor onze analyses te werk gingen.

Vervuilende stoffen

We wilden graag weten of de onderzochte koffies ongewenste bestanddelen bevatten, met een mogelijk negatieve invloed op de smaak of op de gezondheid.

Acrylamide

Wanneer acrylamide in droge omgevingen op hoge temperatuur worden gekookt, is het een kankerverwekkende stof die zich kan ontwikkelen in voedingsproducten rijk aan zetmeel en aan asparagine aminozuur. Dat is het geval voor aardappelen, zeker in de vorm van chips of van frieten, maar ook voor granen en koffie. De aanwezigheid van mycotoxinen in dagelijkse levensmiddelen baart ons al een aantal jaar zorgen. We zouden graag willen dat er voor elke groep voedingsmiddelen wettelijke maximumgehalten worden bepaald voor acrylamide.

Tijdens onze analyse zagen we dat alle onderzochte koffies er bevatten, maar telkens binnen de wettelijk toegelaten gehalten. Desondanks zijn we van mening dat deze referentiegehalten te hoog liggen en dat ze eigenlijk zouden moeten worden teruggeschroefd.

Producten met de laagste acrylamidewaarden uit onze test, kregen een goede score. Een hoge acrylamide-aanwezigheid resulteerde in een gemiddelde score.

Furaan

Furaan ontstaat in bepaalde voedingsmiddelen (koffie, babyvoeding, brood enz.) die thermische processen ondergaan met hoge temperaturen. Furaan is kankerverwekkend. Het is algemeen bekend dat het de lever kan beschadigen, al erkende de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) in 2017 dat er nog veel onduidelijkheid bestaat rond de giftige werking.

Op basis van onze analyses kunnen we er echter van uitgaan dat een dagelijkse consumptie van 0,6 g koffie per kg lichaamsgewicht nauwelijks gevaar kan vormen op het vlak van furaaninname. Voor iemand van 60 kg komt dat neer op 5 koppen koffie per dag. Sowieso gaat men beter uit van een maximum van 4 koppen, al is het maar door het cafeïnegehalte.